Kolejny raz przedłużono termin budowy drogi S1 – Obejście Węgierskiej Górki.

foto: GDDKiA

W dniu 29 września 2023 roku, konsorcjum firm MIRBUD S.A., KOBYLARNIA S.A., oraz PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA “ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ” podpisało istotny aneks do umowy dotyczącej budowy obwodnicy Węgierskiej Górki. Aneks ten ma na celu przesunięcie terminu realizacji projektu.

Kluczowy Projekt Drogi Ekspresowej S1 w Polsce

Projekt budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Ten program zakłada modernizację i rozbudowę istniejącej sieci dróg krajowych, co ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w Polsce.

Droga ekspresowa S1 stanowi kluczową arterię transportową, łączącą Bielsko-Białą z granicą polsko-słowacką w Zwardoniu. Jednak to nie koniec – S1 kontynuuje swój bieg aż do Svrcinovec na Słowacji, co stanowi ważny element międzynarodowej infrastruktury drogowej.

Przebieg Budowy Obejścia Węgierskiej Górki

Budowa tzw. Obejścia Węgierskiej Górki rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Wówczas przedstawiano plany, że prace budowlane zakończą się 28 maja 2024 roku. Projekt zakładał nie tylko budowę nowej trasy, ale także dostosowanie jej do najnowszych standardów bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska.

Niestety, jak to często bywa w takich projektach, napotkano na szereg wyzwań i trudności, które spowodowały konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac.

Nowy Termin Zakończenia Projektu

W dniu 29 września 2023 roku konsorcjum firm odpowiedzialnych za budowę obwodnicy Węgierskiej Górki podpisało aneks do umowy, który przesuwa termin realizacji projektu do 27 lipca 2024 roku. To ważna aktualizacja, która uwzględnia zmienne warunki budowlane i daje pewność, że projekt zostanie zrealizowany z należytą starannością.

Ten krok pozwala na dokładne zaplanowanie kolejnych etapów prac, a także na dostosowanie się do ewentualnych niespodzianek, które mogą wystąpić w trakcie budowy.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt