Konkurs Nasz Zabytek

Konkurs Nasz Zabytek – dotyczy możliwości dofinansowania rewaloryzacji i adaptacji wybranego w plebiscycie zabytku z terenu województwa śląskiego – ogłosiła Fundacja Most de Most działająca przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto zastanowić się, jaki obiekt zgłosić, tym bardziej, że zwycięski zabytek otrzyma dofinasowanie w wysokości do 1.000.000 zł.

Nasz Zabytek to adresowany do każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie do 1.000.000 zł.

Jak informują organizatorzy konkursu, właściciel zabytku przeznaczy otrzymane fundusze na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Ważne jest to, że w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome – z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy – wpisane do rejestru zabytków, do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną – należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa.

Konkurs Nasz Zabytek jest podzielony na dwie części: wybór jednego zabytku w województwie śląskim od 8 sierpnia do 5 września 2022 r. oraz wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku w listopadzie 2022 r.

Czas od 8 sierpnia do 5 września 2022 r. to okres na wybór obiektu. Znajdź zabytek w okolicy, który: jest dla ciebie ważny, chcesz mu przywrócić świetności i stworzyć w nim miejsce ważne dla ciebie i twoich sąsiadów. Sprawdź, czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej – należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa. Zrób zdjęcie zabytku. Wypełnij i wyślij zgłoszenie. Ważne: im więcej zgłoszeń na zabytek, tym większe szanse na jego zwycięstwo w konkursie. Zachęć do udziału w konkursie swoich sąsiadów, znajomych i bliskich!

Wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku – ta część rozpocznie się na początku listopada 2022 r. i potrwa przez 3 tygodnie. Zastanów się, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć tobie i twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić? Opisz swój pomysł i uzasadnij go. Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia ci trudność, możesz zgłosić zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

Konkurs Nasz Zabytek to projekt o charakterze regionalnym, ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja Most the Most przeprowadziła już 4 edycje konkursu.  

Organizatorzy konkursu podkreślają, że warto się zaangażować, gdyż w ten sposób budujemy wśród mieszkańców województw poczucie wpływu, sprawczości i odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę. Ma to bardzo wymierny i namacalny efekt w postaci zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych oraz ich nowych funkcji społecznych. Fundacji zależy na tym, aby zrewaloryzowany zabytek żył i żeby mieszkańcy mogli z niego aktywnie korzystać.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku, jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Angażuje się w te działania, realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna. 

Kontakt: Fundacja Most the Most, Warszawa 00-801, ul. Chmielna 73,  fundacja@mostthemost.pl, poniedziałek – piątek w godz. 9.00- 17.00, tel. + 48517884088, + 48224755111

Źródło/foto ms.bielsko-biala.pl 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt