Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej – trwają przygotowania do budowy

węzeł przesiadkowy Bielsko-Biała
foto. MH PROJEKT S.C.

Od kilku lat Bielsko-Biała skupia swoje wysiłki na stworzeniu kompleksowego miejsca obsługi podróżnych, które umożliwi płynne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu. W odpowiedzi na te potrzeby, wytypowano optymalne tereny w sąsiedztwie dworca PKP, gdzie planowana jest realizacja nowego zintegrowanego węzła przesiadkowego. Ruszył przetarg na przebudowę infrastruktury kolejowej, która przeszkadza w realizacji inwestycji.

Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - założenia projektu

Na polecenie prezydenta miasta Miejski Zarząd Dróg opracował koncepcję zintegrowanego węzła przesiadkowego, która stanowi fundament dalszych prac nad szczegółową dokumentacją projektową. 

W skład koncepcji wchodzi budowa nowoczesnego dworca, który zapewni obsługę pasażerów, a także pełnić będzie rolę centrum zarządzania węzłem przesiadkowym i sterowaniem ruchu.

Lokalizacja budynku wraz z peronami autobusowymi została zaplanowana od strony ulicy Podwale. Istotnym elementem jest również planowane połączenie drogowe z północną śródmiejską obwodnicą miasta. Nad peronami autobusowymi przewidziano wielopoziomowy parking dla samochodów osobowych. W ramach tego ambitnego projektu, planuje się także przebudowę przedpola istniejącego dworca PKP, celem stworzenia funkcjonalnego połączenia centrum przesiadkowego z siecią dróg. To połączenie będzie zapewnione poprzez budowę dwóch rond turbinowych w ciągu ul. Warszawskiej wraz z zatokami autobusowymi, umożliwiającymi płynny ruch komunikacji publicznej. Zakres inwestycji obejmuje także budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych

Nowa zadaszona kładka, wyposażona w windy i ruchome schody, będzie stanowić połączenie między przedpolem, a nowym budynkiem dworcowym. Projekt uwzględnia również dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez instalację wspomnianych wind i innych ułatwień. Dodatkowo, inwestycja uwzględnia konieczność dostosowania do potrzeb rowerzystów, biorąc pod uwagę przecinanie się dwóch głównych tras rowerowych w tym miejscu.

Cele projektu węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej

Projekt ma na celu nie tylko poprawę komfortu podróży, ale także zwiększenie efektywności i zrównoważoności transportu publicznego w mieście. Głównym celem inwestycji jest zintegrowanie wszystkich rodzajów transportu publicznego w jednym miejscu, umożliwiając płynne przesiadki dla pasażerów. 

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej to innowacyjny projekt, który wpisuje się w dążenia miasta do poprawy jakości transportu publicznego oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni dla podróżnych. Projekt ten przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży mieszkańców i turystów oraz poprawy dostępności dla wszystkich grup społecznych.

Ruszyły przetargi w związku z inwestycją

Pod koniec sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się, że cały ten proces potrwa 430 dni. 

Na dniach ruszył kolejny przetarg. Chodzi o budowę i modernizację infrastruktury kolejowej, która przeszkadza w realizacji inwestycji. Miejski Zarząd Dróg szuka wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego dla tej części inwestycji do 29 lutego. Program ma zawierać m.in.: zbiorcze zestawienie kosztów, wstępny harmonogram prac projektowych przy infrastrukturze kolejowej oraz prac budowlanych z podziałem na miesiące oraz poszczególne etapy, projekt gospodarki zielenią czy zakres badań geotechnicznych. Wykonawca będzie miał na przygotowanie programu ponad cztery miesiące.

Zakres całej inwestycji obejmuje m.in. budowę dworca autobusowego, nowych przystanków komunikacji miejskiej oraz stacji ładowania autobusów elektrycznych, przebudowę układu drogowego, a także liczne udogodnienia dla rowerzystów.

Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca

foto. MH PROJEKT S.C.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt