Bielsko-Biała. Ruszyła przebudowa ul.Warszawskiej!

Ruszyła rozbudowa ul. Warszawskiej od skrzyżowania ulic: Warszawska – Sarni Stok – Eugeniusza Kwiatkowskiego do rejonu skrzyżowania z ulicą Okrężną. Prace będą prowadzone w kilku etapach. Zasadniczym etapem prowadzenia prac jest zamknięcie jezdni ulicy Warszawskiej w kierunku Katowic i prowadzenie ruchu dwukierunkowego po jezdni zachodniej. Ruch przełożony będzie na jezdnię zachodnią przed skrzyżowaniem z ul. Sarni Stok-Eugeniusza Kwiatkowskiego i sprowadzony na jezdnię wschodnią (w kierunku Katowic) na skrzyżowaniu z ul. Okrężną. Ruch będzie się odbywał z wyłączeniem skrętu w lewo w ulicę Okrężną oraz ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego za wyjątkiem komunikacji publicznej. Zostaną utrzymane dojazdy do firm znajdujących się na wyłączonym odcinku. Objazd dla zlikwidowanej relacji w lewo będzie odbywał się ulicami: Czechowicką, Filarową, Sarni Potok. Objazd do ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego dla pojazdów do 3,5 t wyznaczony zostanie ulicami Okrężną i Sarni Stok. Objazd dla pojazdów o wyższym tonażu od 3,5 t będzie funkcjonował jak w stanie istniejącym. Ruch pieszych prowadzony będzie dotychczasowymi chodnikami, za wyjątkiem odcinka za skrzyżowaniem z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego w stronę Katowic, gdzie pieszych skierowano na chodnik po drugiej stronie ulicy. Organizacja ruchu pieszego będzie zmieniana podczas prowadzenia prac z zachowaniem w każdym etapie robót jego ciągłości. Wprowadzenie zasadniczej organizacji ruchu robót zostanie poprzedzone wykonaniem przewiązki przed skrzyżowaniem z ulicami: Eugeniusza Kwiatkowskiego – Sarni Stok przy częściowym zajęciu jezdni. Planuje się rozpoczęcie robót przygotowawczych na 24 maja 2022 r. Zakłada się całkowite zakończenie rozbudowy do końca listopada bieżącego roku.

Mapa przedstawia zamknięcie odcinka ulicy Warszawskiej od skrzyżowania ulicy Sarni Stok z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego do skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Okrężną

Remont  wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką
będzie polegał na poprawie szczelności konstrukcji obiektu i wymianie nawierzchni. W Etapie I robót zostanie zamknięta jezdnia wschodnia, w kierunku Katowic na odcinku ok. 220m . Ruch od strony miasta zostanie przełożony na skrzyżowaniu z ulicą Poligonową. Powrót na jezdnię w kierunku Katowic nastąpi w okolicach stacji benzynowej. Planuje się zakończenie remontu (obie jezdnie) do końca października bieżącego roku.  Wprowadzenie organizacji ruchu z Etapu I robót zostanie poprzedzone wykonaniem przewiązki w okolicach stacji Lotos przy częściowym zajęciu jezdni. Planuje się rozpoczęcie robót przygotowawczych na 26 maja 2022 r. W ramach przedmiotowego zadania w Etapie II robót zostanie zamknięta jezdnia zachodnia w kierunku centrum z utrzymaniem miejsc przełożenia ruchu z Etapu I. Odnośnie terminu wprowadzenia Etapu II zostanie podana kolejna informacja.

Mapa przedstawia zamknięcie odcinka ulicy Warszawskiej od ulicy Poligonowej do rejonu wjazdu na stację benzynową

źródło: mzd.bielsko.pl

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt