Żywiec: Powstanie profesjonalny wybieg dla psów

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni dla psów i ich opiekunów. Obiekt ma zapewniać możliwość swobodnego poruszania się i zabawy psów wewnątrz obiektu. Koncepcja programowo – przestrzenna wybiegu dla psów w została opracowana na części działki nr ewid 2812/5 w m. Żywiec. Dzięki przyjętym rozwiązaniom ogrodzony wybieg spełnia standardy bezpieczeństwa, normy higieniczne oraz stanowić będą atrakcyjne miejsce rekreacji dla czworonogów. Zaprojektowany wybieg jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców m. Żywiec. W mieście jest bardzo mało miejsca, gdzie psy mogą swobodnie biegać bez obawy, że wpadną pod samochód czy inny środek komunikacji. Na wybiegu można puścić psa bez obaw, że ucieknie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych ustawą Prawo Budowlane – umożliwiającej realizację zadania oraz zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa wybiegu dla psów w Żywcu” na działkach nr 2812/4 i 2812/5 w obrębie ew. Żywiec na terenie Miasta Żywiec w ramach programu wsparcia miast Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków publicznych (85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020 i 15% z budżetu Państwa).

Zaprojektowany wybieg mieści się na części działki i ma formę prostokąta nieforemnego dostosowanego do kształtu działki. Projektowany wybieg posiada powierzchnię ogrodzoną wynoszącą ok. 500 m². Wybieg został podzielony na 3 strefy, przy czym o wyborze jednej nich będzie decydować opiekun psa:
· Strefa przeznaczona dla szczeniąt do 1,5 roku życia,
· Strefa przeznaczona dla psów młodych o największej aktywności, ruchowej od 1,5 do 6 lat
· Strefa przeznaczona dla psów powyżej 6 roku życia
· Strefa toaletowa

Na terenie wybiegów mogą znajdować się urządzenia zabawowe typu:
· tunel,
· równoważnie,
· slalomy pomiędzy tyczkami,
· pochylnie
· kółka do skakania,
· płotki,
· poidło

W każdej strefie ustawione są w odpowiedni sposób przeszkody przeznaczone do treningu sprawnościowego i treningu posłuszeństwa. Odpowiednia jakość, wielkość i usytuowanie przeszkód są elementami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. Pod przeszkodami konieczne jest tak dobranie odpowiedniego miejsca oraz podłoża, aby chronić stawy zwłaszcza dużych psów. Zaprojektowana nawierzchnia trawiasta spełnia ten warunek i jest najbardziej naturalną nawierzchnią. 

Źródło. Żywiec

 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt