Żywiec: Płatne Strefy Parkowania już we wrześniu

Znana jest ostateczna data  wprowadzenia stref płatnego parkowania w Żywcu.

Już 30 września b.r. ostatecznie mają ruszyć strefy płatnego parkowania. Na ulicy Kościuszki 4 będzie znajdował siępunkt obsługi Stref Płatnego Parkwoania.

Według uchwały Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2021 roku strefa ma obejmować 30 ulic. Podano również kwoty jakie trzeba bedzie zapłacić za parkowanie:

Ulice objęte strefą płatnego parkowania: 

ul. Dworcowa (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. ks. pr. St. Słonki).
ul. Futrzarska (od skrzyżowania z ul. Dworcową na odcinku długości ok. 45,00 m).
ul. Za Wodą (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Różaną).
ul. Różana.
ul. Kościuszki.
ul. Węglowa.
ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Węglową do skrzyżowania z ul. Kościuszki).
ul. Kraszewskiego (wraz z parkingiem zlokalizowanym przy ul. Kraszewskiego).
ul. Al. Wolności (od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Al. Legionów).
ul. Batorego.
ul. 3-go Maja.
ul. Mała.
ul. Świętokrzyska.
ul. Zamkowa.
ul. Sempołowskiej.
ul. Zielona (od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską do skrzyżowania z ul. Żeromskiego).
ul. Sobieskiego.
ul. Jagiellońska.
ul. Sienkiewicza (od Rynku do skrzyżowania z ul. Jagiellońską).
ul. Szewska.
ul. Krótka.
ul. Mickiewicza.
ul. Pod Górą (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego).
ul. Krasińskiego (od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Słowackiego).
ul. Krasińskiego (parking przy Urzędzie Skarbowym).
ul. PCK.ul. Poniatowskiego (od skrzyżowania z ul. Pod Górą do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego).
ul. Komonieckiego (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego).
ul. Słowackiego.
Al. Marsz.
J. Piłsudskiego (od posesji nr 12 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich).

Ceny za parkowanie:

1,50 zł za półgodzinny postój
2,50 zł za pierwszą godzinę parkowania
3,00 zł za rozpoczętą drugą godzinę parkowania
3,50 zł za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania
2,50 zł za każdą kolejną godzinę parkowania
30 zł kosztował będzie miesięczny abonament dla mieszkańca
150 zł miesięczny abonament na całą strefę

szczegóły na stronie: http://www.parkowanie.zywiec.pl/

foto Dawid Żuchowicz

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

Przewiń do góry