Zwolnienia nauczycieli ze szkoły muzycznej w Żywcu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI BYŁYCH NAUCZYCIELI SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŻYWCU.

Wszystkie sprawy pracownicze w tym głównie ustalanie warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników Szkoły leżą wyłącznie w gestii kierownika jednostki czyli Dyrektora Szkoły.

Podkreślić należy, że przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego jednego nauczyciela Szkoły Muzycznej zostały szczegółowo opisane w dokumencie przedstawionym i przyjętym przez zwolnionego pracownika. Podstawą tej trudnej decyzji było przede wszystkim dobro Szkoły, utrzymanie jej dobrego wizerunku oraz przywrócenie atmosfery w szkole umożliwiającej spokojną pracę wszystkich nauczycieli i uczniów.

Próby ciągłego jątrzenia, bezpodstawnych oskarżeń i prób zastraszania środowiska nauczycielskiego i pracowników administracyjnych są nie do zaakceptowania! Pomimo wielokrotnych prób ugodowego rozwiązania konfliktu i zaangażowania się w ten proces zarówno Starostwa Powiatowego w Żywcu jak i Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie jako organu prowadzącego i organu nadzorującego nie udało się tych problemów rozwiązać ugodowo.

Równocześnie należy podkreślić, że wszystkie decyzje Dyrektora Szkoły były i są ukierunkowane na dobro placówki i jej uczniów. Wszystkie zobowiązania Szkoły wobec uczniów – w tym egzaminy i świadectwa są realizowane na bieżąco i nie ma żadnych przeszkód do właściwego i zgodnego z przepisami prawa zakończenia roku szkolnego dla wszystkich uczniów.

 

źródło. Starostwo powiatowe w Żywcu / foto. szkoła muzyczna w Żywcu 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt