Zabytkowy park w Bielsku-Białej wypięknieje i stanie się bardziej funkcjonalny.

Fot. Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała

Park znajdujący się na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej wkrótce przekształci się w prawdziwy raj dla małych pacjentów i ich rodzin. Nabierze nowego blasku dzięki funduszom pozyskanym z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. 

Historia Parku przy Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

Park, który otacza kompleks budynków Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ma swoją historię. Powstał pod koniec XIX wieku, początkowo jako wojskowe koszary. Jednak w miarę upływu lat, to miejsce ewoluowało i stało się miejscem o wyjątkowych walorach przyrodniczych i historycznych. Dzięki swoim unikalnym cechom, park został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej.

Na terenie parku można znaleźć aż 297 drzew i krzewów, które stanowią integralną część jego krajobrazu. To miejsce stanowi oazę zieleni w sercu miasta i jest ważnym elementem naszego szpitala. Jednak przez lata, z różnych powodów, park stracił swój blask, stając się zapomnianym zakątkiem.

Długo planowane przemiany miejsca dla pacjentów i ich rodzin

Władze Szpitala Pediatrycznego od lat marzyły o przemianie tego uroczego miejsca. Ich celem nie była jedynie poprawa walorów estetycznych parku, ale przede wszystkim stworzenie go jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla małych pacjentów i ich rodzin. Niestety, brak wystarczających funduszy był główną przeszkodą w realizacji tych marzeń.

Jednak, jak to często bywa, marzenia stają się rzeczywistością w momencie, gdy zostaną połączone siły. Wspólnie z Powiatem Bielskim, który jest podmiotem tworzącym szpital, rozpoczęto poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, które pozwoliłyby na odnowienie parku. Determinacja w końcu została nagrodzona.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Powiat Bielski z sukcesem uzyskał dofinansowanie na projekt “Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Otrzymano wsparcie w wysokości 499 800 zł. Całkowity koszt inwestycji, uwzględniając wkład własny, wyniesie 510 000 zł.

Przyszłość Parku przy Szpitalu Pediatrycznym i plany rewitalizacji

W ramach projektu “Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej” planuje się przeprowadzić szereg działań mających na celu przywrócenie parkowi jego dawnej świetności. Należą do nich:

  1. Pielęgnacja Parkowej Roślinności: Przewiduje się systematyczne cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz krzewów, co pozwoli na utrzymanie zdrowia roślin. Dodatkowo, mechaniczne wzmacnianie koron drzew oraz wycinka obumarłych drzew i krzewów przyczynią się do ogólnego odnowienia parku.

  2. Nasadzenia Nowych Roślin: Planuje się również posadzenie nowych roślin, które urozmaicą krajobraz parku i zwiększą jego atrakcyjność. To będzie okazja do wprowadzenia różnorodności gatunkowej i kolorystycznej, co ożywi zieloną oazę.

  3. Modernizacja Alejek i Elementów Małej Architektury: Istniejące alejki zostaną poddane modernizacji, co ułatwi dostęp do parku i stworzy przestrzeń do spacerów. Elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci czy oświetlenie, zostaną odnowione, co wpłynie na ogólną funkcjonalność parku.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt