Wizja ograniczenia ruchu w centrum Bielska-Białej: Powstały wizualizacje

foto: MZD Bielsko

W najbliższych latach centrum Bielska-Białej czeka istotna transformacja komunikacyjna. Po zakończeniu kluczowych inwestycji, takich jak budowa wewnętrznej obwodnicy miasta oraz centrum przesiadkowego, miasto zamierza wprowadzić uspokojenie ruchu w ścisłym centrum. Plan ten ma na celu wyeliminowanie nadmiernego ruchu pojazdów indywidualnych, poprawę warunków dla komunikacji zbiorowej oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców i turystów.

Uspokojenie ruchu w centrum Bielska-Białej: główne cele i założenia

Wprowadzenie ograniczeń w ruchu na ulicy 3 Maja w Bielsku-Białej poprzedzi kilka kluczowych inwestycji. Jedną z nich jest budowa ul. Nowopiekarskiej, która połączy ul. Warszawską z ul. Krakowską, oraz rozbudowa tunelu wzdłuż odcinka ulic 3 Maja i Zamkowej. Projekt ten, realizowany przez PKP, spowoduje tymczasowe zamknięcie odcinka tych ulic, co naturalnie zmusi kierowców do zmiany tras przejazdu i przyzwyczai ich do nowej organizacji ruchu.

W ramach przygotowań do wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlecił wykonanie „Analizy ruchowej uspokojenia ruchu w centrum miasta Bielsko-Biała”. Analiza ta obejmowała dwa warianty ograniczenia ruchu na ulicy 3 Maja: od ul. Wałowej do ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz od ul. Piastowskiej do ul. gen. Władysława Sikorskiego. Celem opracowania było zbadanie skutków komunikacyjnych dla miasta po wprowadzeniu ograniczeń oraz zaproponowanie zmian w organizacji ruchu na przyległych ulicach.

Zakres i oczekiwane skutki zmian

Uspokojenie ruchu w centrum miasta zakłada kilka kluczowych założeń. Ruch będzie dozwolony tylko dla mieszkańców zamieszkujących w strefie ograniczenia, zaopatrzenia, służb miejskich, taxi, komunikacji zbiorowej, rowerzystów i pieszych, oraz dojazdu do posesji. Wjazd do strefy będzie możliwy od ulic 3 Maja i Zamkowej, natomiast wyjazd – przez ulice poprzeczne.

Jednym z głównych założeń jest „odzyskanie” jednego pasa ruchu w każdym kierunku na potrzeby pieszych, rowerzystów i innych celów społecznych. Dzięki temu powstanie przestrzeń miejska przyjazna mieszkańcom i turystom, a jednocześnie zmniejszy się ruch indywidualny, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa na drogach.

Korzyści dla mieszkańców i środowiska

Analiza wykazała, że ograniczenie ruchu na ulicy 3 Maja od ul. Piastowskiej do ul. gen. Władysława Sikorskiego przyniesie najlepsze efekty. Prognozowany spadek ruchu indywidualnego w centrum miasta praktycznie wyeliminuje ten rodzaj transportu, podczas gdy transport zbiorowy i taxi nie odczują żadnych ograniczeń. Zaopatrzenie będzie mogło poruszać się w wyznaczonych godzinach, co również wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Przewidywane korzyści z wprowadzenia uspokojenia ruchu obejmują również wzrost długości dróg przejeżdżanych przez pojazdy o 2,2% do 3,6%, spadek liczby godzin spędzanych w pojazdach oraz minimalizację negatywnych efektów w przypadku korzystania z transportu zbiorowego lub alternatywnych środków transportu. Istotnym aspektem będzie również poprawa jakości powietrza w centrum miasta oraz wzrost bezpieczeństwa drogowego.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt