Wisła w liczbach – raport demograficzny za 2023 rok

foto. Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła

Burmistrz Tomasz Bujok, opublikował dane dotyczące liczby mieszkańców, urodzeń, zgonów, zawieranych małżeństw, rozwodów czy zarejestrowanych obywateli Ukrainy. Oto raport demograficzny Wisły za 2023 rok.

Raport demograficzny 2023 Wisła

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na koniec roku wyniosła 10487 osób. Kobiety stanowią większość, reprezentując 52,3% populacji (5485  osób), podczas gdy mężczyźni 47,7% (5002 osób).

Wzrost liczby mieszkańców wynika nie tylko z urodzeń, ale także z migracji tymczasowych. Z możliwości zameldowania na pobyt czasowy skorzystało 249 osób. Tu również większość stanowiły kobiety,128 osób, mężczyźni, 121 osób. 
Dodatkowo, zarejestrowano także pobyt 97 obywateli Ukrainy – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
Wiekowy podział mieszkańców Wisły na koniec 2023 roku prezentuje się następująco:
– do 18 lat – 1874 osoby (903 kobiety, 971 mężczyzn),
– 18 lat w 2023 roku ukończyło 116 osób (51 kobiet i 65 mężczyzn),
– powyżej 18 lat mamy obecnie 8497 mieszkańców (4531 kobiety, 3966 mężczyzn).

Na świat przyszło 64 dzieci – 30 dziewczynek i 34 chłopców, a zmarło 124 wiślan (67 panów i 57 pań).
Urząd Stanu Cywilnego sporządził w 2023 roku łącznie 249 aktów stanu cywilnego:
– 29 aktów urodzenia,
– 111 aktów małżeństwa,
– 109 zgonów,
– 36 rozwodów.

Z ciekawostek warto wspomnieć, iż najstarsza mieszkanka Wisły w 2023 roku obchodziła swoje 100 urodziny. Natomiast rocznik 1979 stanowi najliczniejszą reprezentację mieszkańców, bo aż 188 osób.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt