Walka z Barszczem Sosnowskiego – Gmina Łodygowice zmaga się z “plagą”

Gmina Łodygowice od kilku lat podejmuje intensywne działania mające na celu zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, rośliny niezwykle inwazyjnej i niebezpiecznej dla zdrowia ludzi. Od 2019 roku władze lokalne systematycznie zwiększają obszar objęty akcją usuwania tego groźnego gatunku. W 2023 roku gmina osiągnęła znaczące sukcesy w tym zakresie, dzięki czemu lokalne tereny stają się coraz bezpieczniejsze dla mieszkańców.

Barszcz Sosnowskiego - Inwazja w Gminie Łodygowice

Od momentu rozpoczęcia działań w 2019 roku, Gmina Łodygowice konsekwentnie zwiększała areał objęty zabiegami usuwania Barszczu Sosnowskiego. W pierwszym roku akcja objęła 20 hektarów, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 39 hektarów. Zabiegi przeprowadzane są metodą mechaniczną, czyli poprzez wykaszanie roślin. Jest to metoda przyjazna dla środowiska, która nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia terenu.

Warto podkreślić, że zabiegi te realizowane są tylko na tych nieruchomościach, których właściciele zgłosili chęć udziału w akcji i wyrazili zgodę na wejście ekip usuwających na swoje prywatne działki. Taka współpraca jest kluczowa dla skutecznego zwalczania tej niebezpiecznej rośliny.

Rok 2023 przyniósł również znaczące wsparcie finansowe na działania związane z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego. Łączny koszt przeprowadzonych zabiegów wyniósł 129 900 zł, z czego aż 80% pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Katowicach. Zabiegi zostały przeprowadzone we współpracy z fundacją ZAANGAŻOWANI.PL oraz Wody Polskie.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt