W powiecie żywieckim szkoły średnie w czołówce zdawalności matur

W roku bieżącym Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym roku szkolnym nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowili ci, którym wynik egzaminu w części ustnej jest potrzebny przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub przeprowadzenie egzaminu stanowi realizację postanowień umowy międzynarodowej.

W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki do matury przystąpiło 864 uczniów, z czego 695 uzyskało wynik pozytywny. Procentowa zdawalność matury w maju 2022 wyniosła 80,43%.

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI MAJOWEJ 2022r. (wyniki opracowane na podstawie danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)

Procentowe zestawienie zdawalności matury ogółem:

Powiat Żywiecki – 80,43 %

Województwo Śląskie – 77,7 %

Kraj – 78,0 %

Procentowe zestawienie zdawalności matury w Liceach Ogólnokształcących:

Powiat Żywiecki – 87,95 %

Województwo Śląskie – 83,4 %

Kraj – 84,0 %

Procentowe zestawienie zdawalności matury w Technikach:

Powiat Żywiecki – 75,44 %

Województwo Śląskie – 70,1 %

Kraj – 69,2 %

źródło/foto: SP Żywiec

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt