W okolicach Bielska-Białej ma powstać reaktor jądrowy!

wizualizacja elektrowni w okolicach Włocławka

Znane są lokalizacje, w których spółka Last Energy Polska SPV 1 mogłaby zbudować reaktory w naszym kraju. Jeden z nich znajdować by się miał w powiecie bielskim, dokładnie w Jaworzu. Łącznie w naszych okolicach planuje się wybudowanie ich aż 3!

Reaktor jądrowy w Jaworzu

W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce powstać mają trzy reaktory jądrowe PWR-20. Jak poinformował Adama Guibourgé, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wydaniem decyzji zasadniczych co do wybudowania ich przez firmę Last Energy Polska SPV 1. Znajdować by się miały na terenie województwa śląskiego, dokładnie chodzi o Częstochowę, Jaworzno i Jaworze.

Decyzja zasadnicza stanowi w tym zakresie jedynie wyraz politycznej akceptacji państwa dla konkretnego projektu inwestycyjnego określając zgodność danej inwestycji z interesem publicznym, w tym celami polityki państwa oraz oceniając wpływ inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Decyzja zasadnicza nie przesądza o konkretnej lokalizacji, gdyż kwestie te szczegółowo regulować będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która wydawana jest przez wojewodę po uzyskaniu przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i spełnieniu pozostałych wymagań określonych w przepisach prawnych – wyjaśnia Adam Guibourgé-Czetwertyński

To nie jedyne reaktory jądrowe w naszym regionie

Spółka Orlen Synthos Green Energy również chce wybudować dwa reaktory jądrowe w okolicach naszego regionu. Szczegółowo pisaliśmy o tym w poniższym artykule.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt