W Bielsku-Białej rozpoczęła działalność nowa akademia – Akademia Nauk Stosowanych

akademia nauk stosowanych bielsko-Biała
fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

W Bielsku-Białej zainaugurowała swoją działalność nowa instytucja edukacyjna – Akademia Nauk Stosowanych. Przekształcona z renomowanej Wyższej Szkoły Prawa i Finansów, ta nowa akademia to kolejny krok w rozwoju edukacji w regionie. Od ponad dwóch dekad Bielsko-Biała ma przyjemność gościć tę placówkę, która od początku skupiała się na kształceniu specjalistów z zakresu finansów, prawa, informatyki i wielu innych obszarów.

Od Wyższej Szkoły Bankowości do Akademii Nauk Stosowanych

W 1995 r., dyrektor generalna Szarlota Binda – jako odpowiedź na zapotrzebowania miasta i regionu – powołała do życia Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów. Później, aby lepiej odzwierciedlić profil nauczania, uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Finansów i Prawa. Po upływie 28 lat intensywnej pracy nad rozwojem środowiska akademickiego, udało się zbudować podstawy do ubiegania się o status akademii.

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej wypracowała innowacyjne podejście do kształcenia, kładąc nacisk na praktyczne umiejętności studentów. Absolwenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również są przygotowywani do realnych wyzwań biznesowych. Dzięki temu stają się poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, zamiast jedynie szukać zatrudnienia.

Akademia Nauk Stosowanych oferuje różne kierunki studiów, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Finanse, bankowość, rachunkowość, informatyka, prawo, administracja, logistyka, bezpieczeństwa wewnętrzne, cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna – każdy student ma możliwość znalezienia dla siebie odpowiedniego obszaru kształcenia. Analizując potrzeby rynku, programy studiów są regularnie dostosowywane, aby odpowiadać na zapotrzebowanie na rynku pracy, dając absolwentom możliwość znalezienia pracy w swoich dziedzinach oraz wspierając ich w budowaniu kariery zawodowej w mieście i regionie.

Umiędzynarodowienie Akademii Nauk Stosowanych

Dla podnoszenia jakości kształcenia Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej zaprasza wykładowców z wielu renomowanych ośrodków akademickich europejskich i pozaeuropejskich, m.in. z USA; zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Zarówno studenci, jak i pracownicy akademii mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, udziału w wykładach, praktykach i stażach. Te wyjazdy dają lepsze, szersze spojrzenie na rzeczywistość, przydają otwartości i doświadczenia życiowego. Bielska uczelnia podpisała liczne umowy o wymianie międzynarodowej z partnerskimi ośrodkami akademickimi z m.in. Islandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Włoch, Sardynii, Słowacji. 

– Jedyne, na co uczulamy studentów wyjeżdżających na zagraniczne wyjazdy, to świadomość, że jadą tam na pół roku i zostawiają swój ślad – ważne, żeby to był dobry ślad, bo po nich przyjadą następni. Ta międzyuczelniana współpraca istnieje już od lat, a skoro wciąż chcemy się wzajemnie zapraszać, to znaczy, że studenci po obu stronach dokładają wszelkich starań, żeby te dobre ślady po obu stronach zostawiać – mówi Jacek Binda. 

Uczelnia posiada niezwykłą pracownie

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej wyróżnia się niezwykłymi pracowniami dydaktycznymi, które doskonale wpisują się w specyfikę jej kierunków nauczania. Jednym z fascynujących przykładów jest Wirtualna Sala Zbrodni, innowacyjne laboratorium stanowiące uzupełnienie profesjonalnego laboratorium kryminalistycznego na uczelni. To w niej studenci, pod czujnym okiem techników kryminalistyki, doskonalą swoje umiejętności związane z zabezpieczaniem śladów na miejscu zdarzenia, wykorzystując zaawansowaną technologię wirtualnej rzeczywistości (VR). Sala ta została zaprojektowana w taki sposób, aby tworzyć realistyczne symulacje scenariuszy zbrodni, co umożliwia przyszłym specjalistom kryminologii i kryminalistyki zdobycie praktycznego doświadczenia. Dodatkowo, studenci mają możliwość doskonalenia się w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, wyposażonym w najnowocześniejsze narzędzia, takie jak odczynniki chemiczne, skanery 3D do analizy linii papilarnych, czy mikroskopy, które służą do precyzyjnego badania śladów. W trakcie zajęć specjaliści – czynni funkcjonariusze policji czy kryminolodzy – wspierają studentów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Dzięki temu programowi edukacyjnemu studenci uzyskują kompleksowe przygotowanie do pracy w obszarze kryminalistyki i kryminologii.

foto. fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt