W Bielsku-Białej powstanie szpital kliniczny – miasto na progu medycznej rewolucji

foto. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała stoi na progu kolejnej znaczącej zmiany, która może przesądzić o jego przyszłości w kontekście świadczeń zdrowotnych i rozwoju akademickiego. Mowa o planach przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w placówkę kliniczną. 22 lutego podczas LXVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej radni wyrazili swoje poparcie dla tego pomysłu.

Trwają rozmowy aby szpital wojewódzki przekształcił się w szpital kliniczny

Inicjatywa przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w szpital kliniczny jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców regionu w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych. Prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski, podczas konferencji zapowiadającej Dni Zdrowia, ujawnił, że trwają rozmowy na temat tej znaczącej zmiany. Szpital kliniczny, będący placówką najwyższego poziomu referencyjnego, stanowiłby bazę naukowo-dydaktyczną dla uczelni medycznych, co nie tylko zwiększyłoby potencjał leczniczy, ale również edukacyjny miasta.

Warto przypomnieć, że obecnie Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. 
Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał od samorządu naszego miasta nieruchomości przeznaczone na siedzibę i działalność bielskiej Filii SUM. Filia SUM w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność dydaktyczną w październiku 2023 roku, kształcąc na kierunku lekarskim w ramach jednolitych studiów magisterskich. 

Inicjatywa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odnośnie przejęcia największego w regionie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, pozwoli na uzyskanie przez ten szpital najwyższego poziomu referencyjności. 

Radni z Bielska-Białej wyrazili poparcie, na tym jeszcze nie koniec

Dodatkowo, plan wymaga cesji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przygotowania stosownej uchwały sejmiku śląskiego. Radni na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt