W Bielsku-Białej powstanie dom dla osób niepełnosprawnych za 13,5 mln zł !

foto. UM Bielsko-Biała

W dniu 12 stycznia miała miejsce oficjalna inauguracja projektu budowy Domu Wzgórza Nadziei w Bielsku-Białej, który zapewni całodobową opiekę osobom dorosłym niepełnosprawnym ruchowo i/lub psychicznie. Inwestycja, wspierana przez władze miasta, ma na celu sprostać rosnącym potrzebom społecznym związanym z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Przystań dla Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała staje się miejscem, gdzie powstaje nowoczesny obiekt zapewniający wszechstronną opiekę i rehabilitację dla osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt Domu Wzgórza Nadziei obejmuje budowę kompleksu składającego się z trzech głównych elementów: domu całodobowej opieki, domu dziennej opieki oraz centrum rehabilitacji.

Inicjatorzy projektu przekonują, że Dom Wzgórza Nadziei to przedsięwzięcie przyszłościowe, które spełnia aktualne potrzeby społeczne. Wielu rodziców osób niepełnosprawnych szuka odpowiednich placówek opieki, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mogą oni już samodzielnie zapewnić opieki swoim dzieciom.

Dom całodobowej opieki

Głównym budynkiem, w kształcie litery U, będący sercem Domu Wzgórza Nadziei, będzie mieścił aż 110 mieszkańców. Jedno skrzydło przeznaczone zostanie dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych ruchowo, drugie skrzydło dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo, a frontowa część będzie oferować opiekę dzienną dla kolejnych 30 osób dorosłych niepełnosprawnych.

Centrum Rehabilitacji

Drugim kluczowym elementem projektu jest budynek centrum rehabilitacji. Będzie on służył mieszkańcom Domu Wzgórza Nadziei, osobom objętym dzienną opieką oraz pacjentom z zewnątrz. To miejsce, gdzie specjaliści pomogą w procesie rehabilitacji i poprawie jakości życia.

Wsparcie od Miasta Bielsko-Biała

Warto podkreślić, że miasto Bielsko-Biała przekazało na ten cel działkę o wartości około 1 mln złotych, co stanowi ważne wsparcie dla projektu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 13.500.000,00 złotych.

Istotnym aspektem projektu jest jego samodzielność finansowa. Plan zakłada, że placówka będzie w stanie zarabiać na swoje zobowiązania finansowe oraz generować zyski, co pozwoli na długoterminową opiekę nad mieszkańcami.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt