Trwają prace nad przedłużeniem ścieżki pieszo-rowerowej

Miasto Żywiec w ramach złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcia dla gmin górskich otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 5.200 000 zł.

Pieniądze te zostały przeznaczone na:

▶ stworzenie nowego produktu turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego (od plaży miejskiej w kierunku rzeki Łękawki), w tym:

▶ wytyczenie i utwardzenie trasy,

▶ budowę: miejsc do odpoczynku z elementami małej architektury (ławki, kosze] na śmieci, stojaki na rowery, barierki ochronne zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy), miejsca obsługi rowerzysty i obiektu mostowego w przebiegu trasy

▶ przygotowanie i montaż tablic służących edukacji przyrodniczej.

Trasa będzie uzupełniała istniejący odcinek ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej nad rzeką Koszarawą i Jeziorem Żywieckim. Jej przewidywana długość to 4,6 km. Planowane rozpoczęcie inwestycji – marzec 2022 r. Planowane zakończenie inwestycji – grudzień 2022 r.

Mieszkańcy Żywca i odwiedzający nas turyści będą mogli skorzystać wówczas już z blisko 12 km ścieżek na terenie naszego miasta, na co wszyscy bardzo czekamy!

 

źródło. UM Żywiec

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt