FOTO: To już 25 od kiedy zniknęło woj. Bielskie – jak wyglądał Żywiec i Bielsko-Biała?

W 1999 roku dokonano znaczących zmian w administracji województw w Polsce, a jednym z województw, które przestało istnieć, było województwo bielskie. Dzisiaj przyjrzymy się historii tego regionu, jego dziedzictwu kulturowemu oraz wpływowi reformy administracyjnej na jego mieszkańców.

Województwo bielskie zostało utworzone w 1975 roku. Jego stolicą było miasto Bielsko-Biała. Jednak już w 1998 roku, mimo protestów części mieszkańców i lokalnych polityków, województwo to zostało podzielone. 1 stycznia 1999 roku, po reformie administracyjnej, miasta na jego terenie wchłonęły dwa nowe województwa: śląskie i małopolskie. 

W chwili powstania, województwo bielskie składało się z 18 miast i 52 gmin. Liczba jednostek ulegała kilku zmianom, a największa z nich miała miejsce 1 stycznia 1992 roku, gdy połączono 12 miast z gminami wiejskimi, które miały w nich siedzibę.

Województwo bielskie zajmowało obszar o powierzchni 3704 km² i obejmowało różnorodne regiony geograficzne. W jego skład w całości wchodziły obecne powiaty: m. Bielsko-Biała, wadowicki i żywiecki, a częściowo: bielski, cieszyński, oświęcimski i suski.

Region ten graniczył z województwem katowickim, krakowskim i nowosądeckim oraz Czechami i Słowacją (do 1993 roku Czechosłowacja). Na jego terenie znajdowały się m.in. Pogórze Śląskie, Podgórze Wilamowickie, Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, a także częściowo Pogórze Wielickie, Beskid Makowski, Dolinę Górnej Wisły i Kotlinę Ostrawską. 

Województwo bielskie wyróżniało się także bogactwem przyrody. Głównymi rzekami były: Olza, Wisła, Soła, Biała i Skawa. W masywie Babiej Góry znajdował się Babiogórski Park Narodowy, który chronił unikalne ekosystemy i gatunki roślin i zwierząt. 

Gospodarka województwa bielskiego opierała się głównie na przemyśle, zwłaszcza samochodowym, elektromaszynowym, włókienniczym i chemicznym. Region ten miał także duży potencjał turystyczny, zwłaszcza w południowej części, gdzie znajdowały się piękne góry i atrakcje przyrodnicze.

Mimo likwidacji województwa bielskiego, jego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pozostaje ważną częścią historii Polski. Region ten pozostawił po sobie wiele atrakcji turystycznych, zabytków i tradycji, które są nadal pielęgnowane przez mieszkańców. 

Reforma administracyjna z 1999 roku miała na celu usprawnienie zarządzania regionami, jednak wiele osób nadal wspomina województwo bielskie z nostalgią. Jego historia stanowi ważny element kultury i tożsamości lokalnej społeczności.

Bielsko-Biała

Żywiec

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt