Szpital Wojewódzki otrzymał 500 tys. złotych na rozwój medycyny transplantacyjnej.

foto. Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał znaczące wsparcie w postaci 500 tysięcy złotych od Ministerstwa Zdrowia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. To zaledwie jeden z kroków, jakie podejmuje placówka w celu zwiększenia liczby przeszczepień narządów oraz lepszej opieki nad pacjentami.

Szpital otrzymał pieniądze na zakup sprzętu do przeszczepu narządów

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej stanowi kamień milowy w rozwijaniu dziedziny transplantologii w Polsce. W ramach tego programu, Szpital Wojewódzki otrzymał ważne wsparcie finansowe, co pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Wśród planowanych zakupów znajdują się urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, monitorowania hemodynamicznego, mobilnego USG, defibrylator wielofunkcyjny oraz wideobronchoskop intubacyjny. Dzięki temu krokowi, placówka może kontynuować swoją misję pomagania pacjentom oraz angażowania się w proces przeszczepień narządów.

Dr n. med. Katarzyna Kuchnicka, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalny Koordynator Transplantacyjny, podkreśliła, że nowe urządzenia nie tylko poprawią leczenie pacjentów, ale także umożliwią monitoring potencjalnych dawców narządów. Placówka ma na celu wykorzystanie wsparcia z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej do zwiększenia liczby przeszczepów, przyczyniając się do poprawy zdrowia i życia wielu osób.

Wyróżnieniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest fakt, że znalazł się on wśród 50 placówek medycznych w Polsce, które wykazały największą aktywność donacyjną w roku 2022. Ocena ta uwzględniała liczbę dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych narządów do przeszczepów. To wyraźne świadectwo zaangażowania placówki w proces ratowania i poprawy jakości życia pacjentów.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej odgrywa istotną rolę w procesie przeszczepów. Regularnie zgłasza dawców u których stwierdzono śmierć mózgu do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji “Poltransplant”. Zespoły medyczne przyjeżdżają do placówki w celu pobrania narządów, takich jak nerki, serce, płuca, wątroba oraz tkanki. To kompleksowy proces, który wymaga współpracy wielu specjalistów medycznych.

W roku 2023, Szpital Wojewódzki zgłosił trzech dawców wielonarządowych, u których orzeczono śmierć mózgu. W roku 2022, liczba ta wynosiła sześciu, co pokazuje systematyczny wzrost w ilości dawców i przeszczepów.

Procedura Pobierania Organów

Pobieranie narządów od dawcy to procedura ściśle uregulowana prawem. Może się odbyć jedynie w przypadku stwierdzenia śmierci mózgu u pacjenta lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Orzeczenie śmierci mózgu jest dokonywane przez dwóch lekarzy specjalistów, w tym przynajmniej jednego z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Procedura ta jest możliwa tylko wówczas, gdy uzyskane zostaną wszystkie niezbędne zgody prawne.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry