System kolejkowy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zdecydowanie nowocześniej będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej. Wszystko za sprawą uruchomienia od 28 czerwca br. systemu kolejkowego. Lada dzień uruchomione zostaną terminale systemu, informacja głosowa, wyświetlacze LED oraz informatyczne moduły zarządzania kolejką.

Obrazowo pisząc, to system, który jest już wykorzystywany w innych wydziałach bielskiego Urzędu Miejskiego. Z powodzeniem działa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydziale Komunikacji. Podobnie jak tam, tak i w USC ma on na celu uporządkowanie i uspokojenie ruchu kolejkowego interesantów załatwiających sprawy związane ze stanem cywilnym.

Przed załatwieniem sprawy indywidualnej np. złożeniem wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, załatwieniem spraw związanych ze ślubem cywilnym lub wyznaniowym, rejestracją zgonu, rejestracją urodzenia, zmianą imienia lub nazwiska i innymi tego typu należy pobrać bilet w biletomacie znajdującym się przy wejściu głównym w holu na parterze budynku USC przy pl. Ratuszowym 5. Na wydrukowanym bilecie znajdzie się stosowna informacja o załatwianej sprawie, piętrze i pokoju, gdzie należy się udać.

Z uwagi na umiejscowienie stanowisk obsługi interesantów USC w budynku przy pl. Ratuszowym 5 należy zwrócić uwagę, że część spraw jest załatwiana w holu budynku lub na pierwszym piętrze. Są to na przykład sprawy związane z rejestracją urodzenia, zmianą imienia i nazwiska lub zgłoszeniem jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dzięki systemowi kolejkowemu obsługa mieszkańców w USC będzie jeszcze bardziej sprawna i efektywna. Zarządzanie kolejkami klientów zapewniają odpowiednie terminale systemu kolejkowego, informacja głosowa, wyświetlacze LED oraz informatyczne moduły zarządzania kolejką.

źródło: UM Bielsko Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt