Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa nad Jeziorem Żywieckim

25 lipca br. z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja z zakresu bezpieczeństwa na zbiornikach Jeziora Żywieckiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Żeglarski „Halny” oraz Wodne Pogotowie Ratunkowe Oddział Żywiec.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele Powiatu Żywieckiego, Miasta Żywiec, PGW Wody Polskie, Beskidzkiego WOPR, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, gmin bezpośrednio przylegających do zbiornika oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których zakresem działania objęte są brzegi Jeziora Żywieckiego.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, polegającej między innymi na skoordynowaniu działań poprzez szybką wymianę informacji o podejmowanych interwencjach.

Jednym z istotnych ustaleń uczestników spotkania było wskazywanie na konieczność utworzenia odrębnego powiatowego systemu łączności skupiającego wszystkie służby, instytucje oraz organizacje zajmujące się bezpieczeństwem naszych mieszkańców i turystów.

Drugim ustaleniem było przyjęcie założeń do rozbudowania szczegółowej mapy zbiornika Jeziora Żywieckiego. Założenia te zostały już opracowane przez Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu. Obecnie wszystkie służby przygotują swoje wnioski co do uzupełnienia przedmiotowej mapy, tak aby można było z niej korzystać w szerokim zakresie między innymi w trakcie prowadzenia działań ratunkowych i poszukiwawczych.   

Podsumowanie przyjętych ustaleń odbędzie się po zakończeniu sezony tj. w połowie października.

źródło/foto Starostwo Powiatowe w Żywcu 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt