SOR w Szpitalu Wojewódzkim doczeka się modernizacji! | Bielsko-Biała

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Do 2024 r. przeprowadzona zostanie spektakularna modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Ta doniosła inwestycja przyniesie znaczący przełom w opiece medycznej, dzięki wsparciu w wysokości 9,2 mln złotych ze środków z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała to jedno z ważniejszych miast województwa śląskiego, a Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości opieki medycznej mieszkańcom regionu. Dlatego też inwestycja w modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) jest tak istotna. Wartością 9,2 mln złotych, jakie placówka otrzyma, pozwoli na zrealizowanie szeregu istotnych zmian.

Warto zaznaczyć, że celem tej inwestycji jest skrócenie ścieżki diagnostycznej i leczenia dla pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. To oznacza, że nowoczesny sprzęt medyczny nie tylko usprawni diagnozowanie pacjentów, ale także przyspieszy proces leczenia.

Nowoczesny Sprzęt Medyczny dla Pacjentów SOR

Jednym z najważniejszych aspektów modernizacji SOR jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego o wartości 7 mln złotych. Dzięki temu innowacyjnemu sprzętowi będzie można zapewnić pacjentom znacznie dokładniejszą diagnostykę. Pacjenci trafiający na SOR często znajdują się w stanie zagrożenia życia i zdrowia, dlatego niezawodna diagnostyka jest kluczowym elementem opieki medycznej.

Wśród nowych urządzeń medycznych znajduje się m.in. tomograf komputerowy oraz sprzęt do badań rentgenowskich (RTG). Te nowoczesne technologie pozwolą lekarzom dokładniej ocenić stan pacjenta i podejmować szybsze, bardziej trafne decyzje medyczne.

W szpitalu unowocześniony zostanie system monitoringu oraz prowadzone będą prace budowlane

Modernizacja SOR nie ogranicza się tylko do zakupu nowego sprzętu medycznego. W ramach planowanych prac zostanie także rozbudowany i unowocześniony system monitoringu wizyjnego pomieszczeń SOR. To ważne, ponieważ monitorowanie pacjentów jest kluczowym elementem opieki medycznej. Dzięki nowym technologiom personel medyczny będzie mógł jeszcze dokładniej obserwować stan pacjentów i reagować na zmiany w czasie rzeczywistym.

Z kolei na prace budowlane przeznaczono ponad 2 mln złotych. Z tych pieniędzy zrealizowana zostanie wymiana m.in. drzwi, posadzek, sufitów podwieszanych na korytarzu, a także przebudowa części sanitariatów. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt