SAMOCHODY I KOTŁOWNIA Z PROGRAMU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powiat Żywiecki przystąpił w 2022 roku do realizacji programu “Wyrównywanie różnic między regionami III”. W ramach tego programu zostały złożone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  cztery projekty na zakup środków transportu służących do przewozu osób z niepełnosprawnościami do różnego rodzaju placówek rehabilitacyjnych na Żywiecczyźnie oraz na zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej poprzez zapobieganie degradacji istniejącej infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej.

Wszystkie cztery złożone przez Powiat projekty uzyskały dofinansowanie, a w dniu 18 lipca 2002r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zostały zawarte umowy z Powiatem Żywieckim na realizację tych projektów z gminami z terenu Powiatu Żywieckiego oraz Parafią Rzymsko Katolicką w Peweli Wielkiej, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

  1. Gmina Milówka projekt pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – kwota dofinansowania 246 924,00 zł. w ramach którego zostanie zakupiony 23 osobowy  autobus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  2. Gmina Rajcza projekt pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”- kwota dofinansowania 240 000,00 zł. w ramach którego zostanie zakupiony  19 osobowy autobus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  3. Parafia Rzymsko Katolicka w Pewli Wielkiej projekt pn. „Zakup 9- osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej” – kwota dofinansowania 120 000,00 zł. w ramach którego zostanie zakupiony  9 osobowy mikrobus  przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  4. Gmina Gilowice projekt pn.”Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku „A” oraz budowa kotłowni w budynku „B”- kwota dofinansowania 106 022,12 zł.;

źródło/foto Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt