Rychwałd: Obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej wrócił po konserwacji.

Do bazyliki pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie powrócił po pracach konserwatorskich obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej – poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Przypomniał jednocześnie, że choć kompleksowe prace przy obrazie z rychwałdzkiego sanktuarium zostały wykonane w 2014 r., dzieło wymagało „podjęcia pilnych działań, by usunąć powstałe uszkodzenia (pęknięcia) i wyeliminować zagrożenia dla tego szczególnego zabytku”.

Jak wskazano, zmieniony został rodzaj mocowania koron, a prace konserwatorskie zostały wykonane dzięki zaangażowaniu parafii franciszkańskiej w Rychwałdzie oraz przy dofinansowaniu województwa śląskiego.

Ks. Szymon Tracz, diecezjalny konserwator zabytków architektury i sztuki sakralnej, wytłumaczył, że zbyt sztywno i mocno zamontowane spągwie oraz duża wilgotność powierza w kościele były przyczyną pęknięcia podobrazia w miejscu łączenia desek, co mocno było widoczne od strony lica. „W wyniku przeprowadzonych prac konserwatorskich zlikwidowano pękniecie, a także podklejono miejsca, w których pojawiły się nieznaczne odspojenia warstwy malarskiej. Jednocześnie dokonano korekty w obrębie zrekonstruowanego podczas ostatniej konserwacji w latach 2014-2015 złoconego tła i nimbów. Wykonano także nowe mocowanie do koron nałożonych podczas koronacji cudownego obrazu 18 lipca 1965 r.”– wyjaśnił i przyznał, że obraz w swojej strukturze technologicznej jest bardzo wrażliwym obiektem, dlatego też w najbliższym czasie nie będzie ozdabiany sukienkami wotywnymi.

„Przed nami wciąż stoi wielkie wyzwanie, jakim będzie konserwacja całego ołtarza głównego – wspaniałego retabulum barokowego z 2. połowy XVIII wieku, powstałego w pracowni Weissmanów we Frydku” – dodał duchowny.

Cudowny obraz Matki Bożej znajduje się w Rychwałdzie od 1644 roku. Podarowała go Katarzyna Grudzińska z Komorowskich. 13 grudnia 1658 roku biskup krakowski Mikołaj Oborski dekretem uznał obraz za cudowny i polecił szerzenie jego kultu. Dzieło namalowano temperą na desce lipowej o wymiarach 91.5 na 113.5 cm. Pochodzi z końca XV lub początku XVI wieku i został wykonany według kanonów ostatniego okresu sztuki bizantyjskiej. Reprezentuje typ ikonograficzny zwany Hodegetria (Przewodniczka, wskazująca na Chrystusa), najstarszy i najbardziej rozpowszechniony sposób przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na rękach.

W 1817 roku, w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, duchowieństwo dekanatu żywieckiego uroczyście włożyło korony na obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej. Był to wyraz czci i wdzięczności, jednak gest ten nie posiadał prawnego znaczenia.

18 lipca 1965 roku Rychwałd oraz 80 tysięcy pielgrzymów z całej Żywiecczyzny przeżywało uroczystość koronacji cudownego obrazu, dokonanej przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego razem z ówczesnym arcybiskupem krakowskim Karolem Wojtyłą. Podczas koronacji odczytano dekret Stolicy Apostolskiej uznający kult Matki Bożej w tym obrazie i nadający mu korony papieskie.

Sanktuarium rychwałdzkie z cudownym obrazem stanowi obecnie centrum ruchu pielgrzymkowego diecezji bielsko-żywieckiej.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt