Ruszyły obowiązkowe kontrole każdego domu mieszkalnego!

Wprowadzane są rygorystyczne kontrole dotyczące źródeł ciepła oraz paliw używanych do ogrzewania budynków mieszkalnych. Kontrolę docelowo mają być przeprowadzone w każdym budynku mieszkalnym.

Obowiązkowe kontrole kotłów w każdych gminach

W ostatnich dniach, jako pierwsza informacje o kontrolach ogłosiła gmina Łękawica w powiecie żywieckim. –Wszystkie budynki z terenu gminy Łękawica zostaną skontrolowane – poinformowaliTo nieuniknione działanie wynika z przepisów ustawy o ochronie środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Województwa Śląskiego, znanych jako “uchwała antysmogowa” i Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. 

Kontrole będą skupiać się na weryfikacji kotłów pod kątem spełnienia minimalnych standardów emisyjnych. Ważnym aspektem jest termin wymiany kotłów, który jest uzależniony od daty produkcji kotła. 

Oto aktualne terminy wymiany kotłów:
Do 31.12.2023 r. – kotły wyprodukowane w latach od 2007 do 2012.
Do 31.12.2025 r. – kotły wyprodukowane w latach od 2013 do 2017.
Do 31.12.2027 r. – kotły klasy 3 lub klasy 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
Kotły wyprodukowane w 2006 roku lub wcześniej oraz te, które nie posiadają tabliczki znamionowej, powinny zostać wymienione do 31.12.2021 r. To ważne, aby unikać kary.

Podczas kontroli sprawdzane jest również przestrzeganie zakazu spalania niektórych paliw, w tym węgla brunatnego, mułu, flotu i miału. Istnieje również zakaz spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Działania te mają na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery i poprawę jakości powietrza.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt