Rozpoczęto działania w związku z przywróceniem pociągów na linii Bielsko-Biała-Skoczów!

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko-Biała to kluczowy projekt, który wniesie znaczące zmiany w infrastrukturę kolejową regionu. Przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej przyciągnął uwagę 11 firm, z czego 6 przedsiębiorstw zmieściło się w wyznaczonej kwocie na realizację inwestycji.

Podróż z Bielska-Białej do Cieszyna będzie możliwa

W roku 2022  otwarto dla ruchu pasażerskiego odcinek Cieszyn-Skoczów. Teraz przyszedł czas na zmodernizowanie linii kolejowej Skoczów – Bielsko-Biała. 28 września podpisano umowę dotyczącej zadania pt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach programu Kolej+”. Dzięki odbudowie linii kolejowej, mieszkańcy Bielska zyskają szybkie i wygodne połączenie ze Skoczowem i dalej, z Cieszynem i Wisłą. Mieszkańcy Cieszyna i Wisły dojadą pociągiem do Bielska-Białej oraz dalej – do Krakowa. Będzie to spore ułatwienie dla studentów czy turystów.

Inicjatywa rewitalizacji linii kolejowej nr 190 była możliwa dzięki współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych Aglomeracji Beskidzkiej.

Nowa Linia, Nowe Możliwości

Projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 190 przewiduje przede wszystkim odnowienie torowiska, ale także budowę lub modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie. Ponadto, planuje się utworzenie nowych przystanków kolejowych, takich jak Skoczów Bajerki II, Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Listopadowa. To oznacza, że podróżujący będą mieli jeszcze większy komfort podróżowania.

Celem projektu jest również zwiększenie konkurencyjności linii kolejowej nr 190 w transporcie. Dzięki korekcie krzywych i łuków, prędkość na odcinkach prostych ma zostać podniesiona do imponujących 100-120 km/h, a na łukach do 60-70 km/h. To oznacza, że po rewitalizacji podróż koleją z Bielska-Białej do Skoczowa trwać ma ok. 36 minut, a do Cieszyna godzinę.

Marszałek Województwa Śląskiego zadeklarował iż w przyszłości zostanie uruchomione co najmniej 8 par połączeń na dobę. To oznacza częste i wygodne połączenia dla mieszkańców regionu.

Prace ruszyły - sześć ofert mieści się w planowanym budżecie

Pod koniec listopada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała. Do przetargu stanęło aż 11 firm, z czego 6 zmieściło się w kwocie przeznaczonej na realizację tej części inwestycji, która wynosi prawie 14 mln zł.

Jednak na połączenie Bielska-Białej ze Skoczowem będzie trzeba poczekać. Prace projektowe będą realizowane w latach 2024-2027. Jak informują Koleje Śląska Cieszyńskiego – “Z uwagi na podzielenie tej inwestycji na osobną część projektową oraz osobną część budowlaną ogłoszenie przetargu na prace budowlane odbędzie się nie wcześniej niż w 2025 roku.”

Natomiast budowa jest przewidziana na lata 2027 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 350 mln zł.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt