Rośnie liczba apostazji – również w diecezji bielsko-żywieckiej.

apostazja w diecezji bielsko-żywieckiej

Kościół od dłuższego czasu zmaga się z wieloma problemami. Z pewnością ma to związek z negatywnymi zjawiskami zachodzącymi w tej instytucji. Objawia się to m.in spadkiem ludzi uczestniczących w niedzielnych mszach św, liczbą udzielonych sakramentów małżeństwa oraz liczbą przyjętych sakramentów bierzmowania. Jednak szczególnie głośno zrobiło się w temacie apostazji.

Apostazja w diecezji bielsko-żywieckiej rośnie

Liczba apostazji, czyli oficjalnych wystąpień z Kościoła, z roku na rok przybiera na sile. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego liczba apostatów za okres 2006-2009 wyniosła 1057. Dane z 2010 roku mówiły już tylko o 459 osobach. W związku ze stosunkowa niewielką skalą zjawiska, ISKK nie kontynuował prac badawczych aktów apostazji w Polsce. Pod koniec 2020 władze Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego zapowiedziały jednak, że powrócą do badania zjawiska apostazji w Polsce ze względu na jednoznaczny wzrost.

Jak podaje diecezja bielsko-żywiecka w całym 2019 roku, na terenie diecezji apostazji dokonało 25 osób. W kolejnym roku odnotowano wzrost o 41 osób. W 2021 o woli wystąpienia z kościoła katolickiego dokonały 72 osoby. W roku następnym wyglądało to podobnie. Złożono 69 oświadczeń. Z powyższym danych można wyciągnąć wnioski o skali problemu kościoła katolickiego.

Na stronie internetowej tutaj można przeczytać relacje apostatów z  przebiegu procedury w danych parafiach. Okazuje się, że w niektórych przypadkach procedury są utrudniane.

– Uzyskanie aktu chrztu w celu apostazji od proboszcza było niemal niemożliwe. Akt został wydany za drugim podejściem przez wikarego –  sytuacja miała miejsce w parafii św. Brata Alberta w Bielsku-Białej.

Proboszcz. Apostazja bardzo utrudniona. Proboszcz nie chciał przyjąć mojego oświadczenia o apostazji, ponieważ nie zgadzał się z zapisanym tam moim uzasadnieniem. Proboszcz mnożył problemy podczas procedury, był wyjątkowo nieuprzejmy. Podobne zachowanie przedstawiał także wobec innych osób, które składały oświadczenie. – relacja mężczyzny z Parafi Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej

Pojawiają się również pozytywne komentarze np. w Salwatoriańskiej Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku Białej. 

Rozmowa była krótka i merytoryczna.

Powitanie, okazanie dokumentu tożsamości, wydanie świadectwa chrztu z adnotacją, pożegnanie. Błyskawicznie.

W Parafii Narodzenia NMP w Żywcu również dokonano apostazji, jednak na stronie nie widnieje żaden komentarz w tej sprawie.

Co to jest apostazja?

Apostazja jest dobrowolnym, świadomym całkowitym wyrzeczeniem się wiary chrześcijańskiej. Oświadczenie dotyczące porzucenia wiary było skuteczne, musi wyrazić je osoba pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych. Dokument powinien zostać złożony osobiście w formie pisemnej u proboszcza swego miejsca zamieszkania. Dodatkowo wymagany jest akt chrztu, jeśli ten sakrament miał miejsce w innej parafii.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

Przewiń do góry