Rekrutacja do przedszkoli w Bielsku-Białej na rok szkolny 2024/2025

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Rekrutacja do przedszkoli w Bielsko-Białej na rok szkolny 2024/2025 to temat, który wielu rodziców i opiekunów obecnie interesuje. Warto być dobrze przygotowanym do tego procesu, dlatego przygotowaliśmy szczegółowy artykuł, który zawiera wszystkie niezbędne informacje i zasady postępowania. Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli w Bielsku-Białej?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 roku i prowadzone będzie na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu?

Przedszkola w Bielsko-Białej przyjmują dzieci zamieszkujące w tym mieście. Jeśli liczba kandydatów przekracza ilość miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wymagane dokumenty i formularze

Aby zgłosić dziecko do przedszkola, rodzice muszą wypełnić formularz wniosku, który będzie dostępny na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl od 1 marca 2024 roku. Tam również znajdziecie oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Kto ma obowiązek uczęszczania do przedszkola?

Dzieci w wieku od 3 do 5 lat urodzone w latach 2019-2021 mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w 2018 roku mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej na wniosek rodziców.

Rekrutacja do przedszkola dla mieszkańców spoza Bielska-Białej

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w postępowaniu uzupełniającym, jeśli pozostaną wolne miejsca po głównym procesie rekrutacyjnym. Dotyczy to również kandydatów 2,5-letnich (dzieci urodzonych do końca lutego 2022 roku).

Przedszkola integracyjne i specjalne

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli integracyjnych i specjalnych. Proces rekrutacji w tych placówkach odbywa się na odrębnych zasadach. Są to: Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 38 z Oddziałami Specjalnymi w Bielsku-Białej. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025.

 

 

Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
rozpoczęciezakończenierozpoczęciezakończenie
Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie, drukowanie wniosku).1 marca 2024 godz. 9.0022 marca 2024 godz. 15.003 czerwca 2024
godz. 9.00
10 czerwca 2024
godz. 15.00
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).1 marca 2024 godz. 9.0025 marca 2024 godz. 15.003 czerwca 2024
godz. 9.00
13 czerwca 2024
godz. 15.00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.1 marca 2024 godz. 9.002 kwietnia 2024
godz. 15.00
3 czerwca 2024
godz. 9.00

20 czerwca 2024
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.3 kwietnia 2024 godz.13.0021 czerwca 2024 godz.13.00
Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.4 kwietnia 2024
godz. 9.00
15 kwietnia 2024
godz. 13.00
24 czerwca 2024
godz. 9.00
28 czerwca 2024
godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.15 kwietnia 2024 godz. 15.0028 czerwca 2024 godz. 15.00

 

Źródło: UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt