Ratownicy z Żywca wyróżnieni

2022 rok jest szczególnym rokiem dla Ratownictwa Medycznego w Żywcu. Jest to rok przekształceń i zmian, ale również rok rozwoju i budowy. Powstała Spółka RMŻ, która przejęła zadania po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu sprawnie kontynuuje działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Ukoronowaniem tegorocznego święta jest szczególne wyróżnienie i uhonorowanie   wieloletnich pracowników Ratownictwa Medycznego w Żywcu. Wojewoda Śląski, na wniosek Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zdecydował o przyznaniu Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, dla lek. Teresy Bodzenty-Bydlińskiej oraz lek. Wiesława Januszyka.

Lek. Teresa Bodzenta-Bydlińska jest  najdłużej dyżurującym lekarzem w zespołach ratownictwa medycznego  na Żywiecczyźnie. Przez blisko pół wieku znajduje się na pierwszej linii niesienia pomocy, ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Swoją pracę traktuje jako życiową misję i  zarazem pasję, którą zaraża współpracowników i młodsze pokolenie. To lekarz z zawodu i powołania, zawsze pełna optymizmu i wiary w to, że się uda, że będzie dobrze, otwarta, zaangażowana w to co robi, pełna pomysłów i chęci do działania, współtworzenia, budowania.

Lek. Wiesław Januszyk, nauczyciel dla  młodszych pokoleń związanych  zawodowo z medycyną, wieloletni ordynator OAiIT, opiekun specjalizantów w dziedzinie anestezji i intensywnej terapii, spod którego skrzydeł wyszło wielu  lekarzy, dziś bardzo cenionych specjalistów. Od początku swojej zawodowej drogi  związany z Żywiecczyzną, ze Szpitalem Powiatowym  w Żywcu  oraz wchodzącym w jego struktury  Ratownictwem Medycznym.  Pełen zaangażowania i pasji,  zgromadził wokół siebie grupę młodych lekarzy  i  w oparciu o swój upór i  konsekwentne  dążenie do założonego celu, dał podwaliny a potem stworzył, zbudował, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  umiejscowiony w żywieckim Szpitalu.

Jednocześnie równolegle działał w zakresie tworzenia i rozwijania pogotowia ratunkowego – to właśnie On był głównym inicjatorem uruchomienia pierwszej karetki reanimacyjnej na Żywiecczyźnie.

Odznaczeni lekarze, mimo posiadania praw emerytalnych  nie rezygnują z niesienia pomocy potrzebującym. Wspierają nadal działalność ratownictwa medycznego w Żywcu, pełniąc dyżury medyczne w zespołach specjalistycznych. Przekazują  młodszym pokoleniom swoją wiedzę, pomagają doświadczeniem, dają znakomity  przykład jak połączyć pracę i pasję.

Równoległe Minister Zdrowia na wniosek Związku Pracodawców  Ratownictwa Medycznego  SP ZOZ, przyznał jednostopniowe wyróżnienie cywilne w postaci  ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”, dla  ratownika Piotra Białonia oraz dla Prezesa Zarządu Spółki RMŻ, Kierownika Zakładu Leczniczego, Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Wydziale Powiadania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ratownika medycznego  – Piotra Dziedzica.

Piotr Białoń, ratownik medyczny systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.  W ramach pracy dydaktycznej w Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunkach Ratownictwo Medyczne oraz Pielęgniarstwo, kształci oraz podnosi kwalifikacje pracowników ochrony zdrowia, którzy rozpoczęli studia licencjackie. W ramach koła naukowego „Defibrylator”, przygotowywał studentów kierunku Ratownictwo medyczne do Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym, gdzie trzykrotnie zajmowali I miejsce i czterokrotnie stawali na podium. Jest niezwykle aktywnym popularyzatorem i szkoleniowcem pierwszej pomocy wśród społeczeństwa i otoczenia gospodarczego regionu Podbeskidzia. W tym zakresie szczególnie aktywnie współpracuje z Beskidzką Grupą GOPR. Realizuje szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników górskich, tym samym poprawiając i wzmacniając bezpieczeństwo w tym obszarze. Aktywnie działa na rzecz profilaktyki oraz promocji zdrowia organizując warsztaty z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz stanów nagłego zagrożenia zdrowia i życia, dla młodzieży szkół licealnych. Odnosi sukcesy w zawodach w ratownictwie medycznym o randze międzynarodowej.

W pracy autorytet dla młodego pokolenia, otwarty, koleżeński i mocno zaangażowany    w rozwój ratownictwa medycznego na Żywiecczyźnie. Doradza, wspiera, pomaga rozwijać żywieckie pogotowie. Jako ratownik medyczny, bardzo poważnie podchodzący do swoich obowiązków, żyje tym co robi, zawsze gotowy do niesienia pomocy, nieustannie chętny do przekazywania swojej wiedzy i dzielenia się  doświadczeniem.

Piotr Dziedzic – od 1998 roku ściśle związany z pracą na rzecz i w ochronie zdrowia. Oddany idei i służbie drugiemu człowiekowi, nie boi się wyzwań, otwarty i aktywny w obszarze działalności  ochrony zdrowia, zwłaszcza ratownictwa medycznego. Odpowiadając na zaistniałe potrzeby, podjął niełatwe wyzwanie  tworzenia, umacniania, rozbudowy i zarządzania nową formułą  działalności ratownictwa medycznego w postaci publicznej Spółki, tworząc ją od podstaw  i  dostosowując  do nowych okoliczności i oczekiwań. Dzięki tym staraniom ta część systemu ochrony zdrowia na Podbeskidziu stale się rozwija oraz unowocześnia, tym samym  poprawiając i zwiększając poziom bezpieczeństwa medycznego lokalnej społeczności.

Dodatkowo  od początku zawodowej drogi, jest czynnym ratownikiem medycznym, dyżuruje, niosąc pomoc i ratując, żyjąc wyznawanymi wartościami. Człowiek, który łącząc życiowe pasje z zawodowymi, ratuje innych i buduje system służący tym najbardziej potrzebującym.

źródło Starostwo Powiatowe w Żywcu 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry