Powstaje Plan Zrównoważonej Mobilności

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło działania zmierzające 
do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej, który zaplanowano na dni od 24 do 27 października br. Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań konsultacyjnych znajdują się na stronie aglomeracjabeskidzka.eu.

CZECHOWICE-DZIEDZICE 
24 października, godz. 16.00, pl. Jana Pawła II 1, Urząd Miejski, sala 305

BIELSKO-BIAŁA 
25 października, godz. 16.00, pl. Ratuszowy 1, Urząd Miejski, sala sesyjna

ŻYWIEC 
26 października, godz.16.00, ul. Krasińskiego 13, Starostwo Powiatowe w Żywcu, sala sesyjna

CIESZYN 
27 października, godz. 16.00, ul. Bobrecka 29 ,Starostwo Powiatowe w Cieszynie, sala sesyjna

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu, oraz poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii. 

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość życia w regionie. Uczestnicy konsultacji będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, jego ramy czasowe, a także spodziewany efekt końcowy. Dowiedzą się także, jakie zasoby zostaną zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.

Celem zrównoważonej mobilności jest: 
– zmniejszenie ruchu samochodowego 
– lepsze planowanie przestrzenne 
– poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego 
– stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym oraz rowerzystom 
– przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu 
– wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu 
– zwiększenie dostępności usług. 

Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości! Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć o unijne dotacje. Czekamy na Ciebie! Chcemy poznać Twoje oczekiwania! – wzywa Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry