Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Bielsku-Białej

31 maja 2022 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 30 – lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Łukasza Sztafińskiego Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu. Po  odegraniu hymnu państwowego, uczczono minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie, zmarłych górników z KWK „Pniówek” i „Zofiówka” oraz zmarłych strażaków.

Następnie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera powitał zaproszonych gości. W trakcie swojego wystąpienia nawiązał do jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz podziękował strażakom za ich codzienną trudną służbę.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych, medali, dyplomów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także awansów na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Główny PSP postanowił również uhonorować Dyplomem oraz Odznaką IUVENIS FORTI dwóch druhów z OSP Lipowiec – dh Barbarę Szpyrę oraz dh Jakuba Krzempka, którzy wykazali się bohaterską postawą ratując ludzkie życie podczas akcji roznoszenia kalendarzy w dniu 3 stycznia 2022r.

W trakcie uroczystości trzem funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej zostały wręczone Odznaki Pamiątkowe Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, w podziękowaniu za długoletnią współpracę z 18 batalionem powietrznodesantowym. 

Następnie została wręczona decyzja o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Lipowiec” do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z dniem 1 maja 2022 roku.

Kolejnym elementem apelu było wręczenie aktu przekazania dotychczasowej drabiny mechanicznej  SD 37 IVECO MAGIRUS do OSP Bystra, po którym nastąpiła prezentacja nowego sprzętu pozyskanego w 2021r.  Zaprezentowana została nowa drabina mechaniczna o wysięgu do 41m – warta ponad 3,6  mln złotych. Jej zakup był możliwy dzięki środkom finansowym pozyskanym m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przekazanym na fundusz wsparcia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, a także gmin powiatu bielskiego.

Jest to nowoczesna drabina z ostatnim przęsłem łamanym i koszem ratowniczym o udźwigu 500 kilogramów. Kosz drabiny dostosowany jest do przewożenia 5  osób. Do tego posiada m.in. działko wodno-pianowe, nosze do mocowania w koszu, agregat prądotwórczy, linki, sprzęt ochrony układu oddechowego, wentylator nadciśnieniowy, a także sprzęt oświetleniowy i łączności. Z pewnością nowy samochód przyczyni się do poprawy gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Bielsku-Białej, ale również wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu bielskiego.

Ostatnim punktem uroczystości było symboliczne przekazanie klucza do długo wyczekiwanej sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie najmłodsi poznają techniki strażackiej służby, ale też poprzez zabawę zdobędą wiedzę dotyczącą zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Na zakończenie Śląski Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu podziękował strażakom  zarówno zawodowym , jak i ochotnikom za współpracę oraz cały rok ofiarnej służby. Ponadto wyraził słowa wdzięczności dla druhów OSP za mobilizację i zbiórkę sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Jak powiedział nadbryg. Kleszczewski: ” W tym roku obchodzimy 30-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej, która powstała  dzięki ludziom pełnym pasji, oddania i zaangażowania, zawsze gotowych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych  Straży Pożarnych tworzą jedność w służbie społeczeństwu.„

W uroczystości udział wzięli m.in.: Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Prezes W-go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan Tomasz Bednarek, Radna do Sejmiku woj. śląskiego Pani Ewa Żak, Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jarosław Klimaszewski, Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka, Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego OSP dh Janusz Pierzyna, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dh Stanisław Nycz, komendanci powiatowi PSP z Cieszyna oraz Bielska, a także przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy firm współpracujących, komendanci i szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze PSP i OSP.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z OSP Mazańcowice.

 

 

Materiały. KM PSP Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry