Ponad 167 mln złotych na nowe inwestycje dla Powiatu żywieckiego

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

 

Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Ogółem ponad 440 mln złotych trafi do powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.Suma przekazanych środków, która trafi do powiatu żywieckiego wynosi 167 137 867,00 zł. Środki te otrzymają:

 1. Gmina Czernichów:

 • 7 517 065,00 zł na Modernizację dróg gminnych;

 • 1 140 000,00 zł na Modernizację oczyszczalni ścieków w Tresnej;

 • 810 000,00 zł na Modernizację budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim.

 1. Gmina Gilowice:

 • 3 800 000,00 zł na Rozbudowę wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice;

 • 4 702 500,00 zł na Budowę własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej;

 • 1 491 500,00 zł na Przebudowę dróg na terenie Gminy Gilowice etap II.

 1. Gmina Jeleśnia:

 • 4 250 000,00 zł na Rewitalizacje obiektu, terenu i urządzeń byłego przejścia granicznego w Korbielowie;

 • 4 500 000,00 zł na Budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.

 1. Gmina Koszarawa:

 • 1 955 000,00 zł na Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych;

 • 1 360 000,00 zł na Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

 1. Gmina Lipowa:

 • 5 700 000,00 zł na Przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Lipowa; 3 600 000,00 zł na Budowę sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowaniem terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej.

 1. Gmina Łękawica:

 • 5 000 002,00 zł na Przebudowę i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica;

 • 4 892 500,00 zł na Przebudowę i remont dróg na terenie gminy Łękawica.

 1. Gmina Łodygowice:

 • 3 555 000,00 zł na Budowę zaplecza szatniowego oraz przebudowę boiska sportowego w Łodygowicach;

 • 6 375 000,00 zł na Modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łodygowice.

 1. Gmina Milówka:

 • 5 500 000,00 zł na Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Milówka;

 • 4 500 000,00zł na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka.

 1. Gmina Radziechowy-Wieprz:

 • 1 494 000,00 zł na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku;

 • 6 887 800,00 zł na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna w Gminie Radziechowy-Wieprz – 2 etap;

 • 3 600 000,00 zł na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. ks. pr. St. Gawlika w Radziechowach.

 1. Gmina Ślemień:

 • 4 972 500,00 zł na Budowę przedszkola wraz z instalacjami i infrastruktura towarzyszącą w Ślemieniu;

 • 5 010 000,00 zł na Przebudowę dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu.

 1. Gmina Świnna:

 • 4 995 000,00 zł na Termomodernizację budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna;

 • 4 750 000,00 zł na Budowę i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna – etap I.

 1. Gmina Ujsoły:

 • 4 275 000,00 zł na Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ujsołach;

 • 2 280 000,00 zł na Budowę i modernizacje oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii;

 • 3 325 000,00 zł na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły- granica państwa.

 1. Gmina Węgierska Górka:

 • 7 560 000,00 zł na Modernizację termoenergetyczną budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górce, Żabnicy oraz Cięcinie;

 • 2 340 000,00 zł na Budowę obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną.

 1. Miasto Żywiec:

 • 10 000 000,00 zł na Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczanicy;

 • 5 000 000,00 zł na Modernizację ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu.

 1. Starostwo Powiatowe w Żywcu:

 • 15 000 000,00 zł na Modernizację bazy sportowo-oświatowej.

 1. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

 • 5 000 000,00 zł na Poprawę efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego;

 • 10 000 000,00 zł na Budowę sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą.

 

foto i źródło. Kazimierz Matuszny

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt