“PIS = drożyzna” Kontrowersyjne banery na autobusach MZK w Bielsku-Białej

Od kilku dni w Bielsku-Białej można zobaczyć autobusy MZK, które przyciągają uwagę przechodniów wyklejonymi hasłami „PiS = drożyna”. Taka forma “reklamy” wywołała wiele kontrowersji i emocji wśród mieszkańców miasta. Jedni uważają ją za skuteczną formę wyrażenia niezadowolenia z rządzącej partii, inni zaś uważają, że jest to wyraz braku szacunku dla innych poglądów politycznych. 

Konrad Łoś, radny i szef klubu PiS, wyraził swoje oburzenie w związku z wykorzystaniem miejskich autobusów do prowadzenia kampanii politycznej. Złożył on interpelację, w której zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy miasta także wyrażają swoje niezadowolenie wobec tego działania. Według niego, taka forma promocji jest nieetyczna i narusza zasadę neutralności politycznej w przestrzeni publicznej. Radny przekonuje, że miejskie autobusy powinny służyć wyłącznie do celów transportowych, a nie do szerzenia jakiejkolwiek ideologii czy propagandy politycznej. 

Konrad Łoś, podjął interwencję w ratuszu, składając szereg pytań do władz miasta w związku z kampanią reklamową prowadzoną na miejskich autobusach i wiatach przystankowych. Zadał kilka kluczowych pytań, m.in. o to, z jaką firmą reklamową podpisano umowę na umieszczanie reklam na autobusach i wiatach przystankowych, na jakich warunkach finansowych oraz w jakim trybie wyłoniono firmę, z którą podpisano umowę. 

Ratusz jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie.

foto: Spotted Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt