Piękne miejsce do wypoczynku i edukacji

Estetyczne miejsce do wypoczynku i edukacji ekologicznej powstało na wzgórzu Trzy Lipki. Są tam m.in. drewniane podesty z widokiem na góry i panoramę miasta. Wszystko jest już gotowe i można z tego korzystać.

Miejsce na wzgórzu powstało dzięki realizacji w mieście projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap II.

Jego celem jest zapewnienie czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji, czyli planowanego i przypadkowego działania ludzi mającego wpływ na środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych. Zasięg przedsięwzięcia jest bardzo duży i obejmuje kilkanaście lokalizacji w całym mieście. Ważnym elementem projektu jest też edukacja. W kilku miejscach powstały tzw. klasy w krajobrazie z tablicami edukacyjnymi oraz Ogrody Beskidzkie z grządkami roślin występujących na danym terenie i elementami sensorycznymi – przeznaczone na ekologiczne zajęcia terenowe dla dzieci.

I tak właśnie jest na Trzech Lipkach. Od wjazdu czekają na nas stojaki na rowery, możliwość podejrzenia, co dzieje się w dużych domkach dla owadów czy wydzielone miejsca sensoryczne, gdzie można dotknąć różnych rodzajów nawierzchni. Poza tym wiele ciekawych miejsc do siedzenia, podestów, kostek czy leżaków i altana. Są też grządki pod Ogrody Beskidzkie. Miejsce czeka jeszcze tylko na zamontowanie tablic edukacyjnych.

Klasa w krajobrazie powstała też w Wapienicy, w lesie, na wysokości ulicy Łowieckiej. Tu podstawową ideą jaka przyświecała projektantom była możliwość oglądania przez mieszkańców, dzięki specjalnej infrastrukturze, osuwisk przy potoku Wapieniczanka. Postawiono ogrodzenia przy osuwiskach i barierki – wszystko po to, aby oglądać je bezpiecznie. Powstała też altana, ścieżki edukacyjne i bardzo ciekawe tablice edukacyjne, elementy sensoryczne i miejsce do życia dla płazów i gadów. Też są stojaki na rowery, domki dla owadów czy budki dla nietoperzy.

Projekt Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest podzielony na dwa etapy dofinansowane z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego to ponad 15,6 mln zł, z czego 12,2 mln zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. Drugi etap kosztuje ponad 13,2 mln zł, dofinansowanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 mln zł.

źródło/foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry