Oświadczenie Starostwa dotyczące wypowiedzenia umowy Ośrodkowi ,,U Rumcajsa”.

u Rumcajsa żywiec

Starostwo Powiatowe na swojej stronie  wydało oświadczenie dotyczące wypowiedzenia umowy dzierżawy Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego ,,U Rumcajsa”, mieszczącego się nad Jeziorem Żywieckim.

Ośrodek ,,U Rumcajsa'' w Żywcu kończy swoją działalność

Przypomnijmy, umowa dzierżawy miała trwać do 2036r. Niestety z powodu wypowiedzenia jej przez starostę, Ośrodek będzie funkcjonował tylko do lipca br. Cały artykuł dostepny jest tutaj. 

Tak brzmi treść oświadczenia Starostwa Powiatu Żywieckiego:

Podjęcie decyzji przez Starostę Żywieckiego działającego w interesie skarbu państwa dotyczącej wypowiedzenia umowy dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy terenów nad jeziorem żywieckim (będących w dyspozycji Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowy „U Rumcajsa”) zostało podjęte przede wszystkim z punktu widzenia dbałości o interes Skarbu Państwa.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wymagała stosownych zmian ze względu na śmierć śp. Jerzego Ziomka jako głównego dzierżawcy całości terenu. W tym miejscu należy podkreślić, że Starosta Żywiecki działający w imieniu Skarbu Państwa zobowiązany był uregulować w porozumieniu ze spadkobiercami dotychczasową umowę, wyraźnie rozdzielając działalność gospodarczą na tym ośrodku od działalności społecznej prowadzonej przez WOPR.

Równocześnie zostały przygotowane propozycje dla spadkobierców śp. Jerzego Ziomka dotyczące dalszych warunków dzierżawy ośrodka z uwzględnieniem prowadzonej przez nich działalności  gospodarczej. Niestety warunki przedstawione przez Starostę Żywieckiego nie zostały zaakceptowane przez spadkobierców. Z uwagi na ten fakt Starosta Żywiecki zmuszony został złożyć wypowiedzenie tej umowy, gdyż jej dalsze funkcjonowanie naruszałoby zasady obowiązującego prawa tj. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podkreślić należy, że nie ma zagrożenia dla utrzymania dalszego funkcjonowania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto Starosta Żywiecki podejmie wszystkie niezbędne działania aby zapewnić dalsze funkcjonowanie WOPRu na dotychczasowych warunkach z dostępem do jeziora w celu wykonywania zadań zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców powiatu żywieckiego i turystów nad Jeziorem Żywieckim.

Wszelkie spekulacje dot. ogłoszenia przetargu na dzierżawę lub sprzedaży tego miejsca są nieprawdziwe!

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt