NOWY TARYFIKATOR ZA WYKROCZENIA W RUCHU DROGOWYM

W ostatnich kilku miesiącach doszło do istotnych zmian przepisów ruchu drogowego. Zmiany dotyczyły między innymi zasad poruszania się w rejonie przejść dla pieszych czy dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Zaostrzono kary za wykroczenia drogowe. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie obowiązujących przepisów, tak aby zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.

Ostatnie miesiące to czas, gdy doszło do wielu istotnych zmian przepisów ruchu drogowego. Zmieniły się między innymi zasady, dotyczące zachowania kierujących w rejonie przejść dla pieszych, korzystania przez pieszych z dróg. Zmieniony został limit dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, który obecnie wynosi do 50 km/h przez cała dobę, a także wprowadzony obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych, wynoszący niemniej niż połowę prędkości pojazdu poprzedzającego określoną w metrach, np. pojazd jadący z prędkością 100 km/h – odstęp minimum 50 m. Wprowadzone zostały przepisy, dotyczące poruszania się osób na urządzeniach wspomagających ruch (np. rolki, zwykłe hulajnogi), hulajnogach elektrycznych, urządzeniach transportu osobistego (np. segway),

Od początku 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator grzywien za najbardziej niebezpieczne i nieodpowiedzialne wykroczenia na drodze, a w najbliższym czasie planowane są zmiany dotyczące ilości punktów karnych nakładanych na kierowcę. W myśl nowych przepisów obowiązujących od stycznia sześciokrotnie wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy naruszającego przepisy ruchu drogowego trafi do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 000 zł, a nie do 5 000 zł jak do tej pory. W przypadku kontroli drogowej zakończonej mandatem policjant lub inny organ kontrolny może nałożyć mandat do 5000 zł (do tej pory 500 zł) lub w przypadku zbiegu przepisów ustawy do 6 000 zł. Podwyższeniu uległy mandaty za przekraczanie dopuszczalnej prędkości, w szczególności o 31 km/h i więcej. Przykładowo za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h grozi nam grzywna 800 zł, a od 51 do 60 km/h mandat 1500 zł.

Nowe rozporządzenie znacząco podwyższyło grzywny również za nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście otrzymamy mandat 1500 zł. Taki sam mandat grozi kierującemu pojazdem, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Podobnie jest w przypadku omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu czy za jazdę wzdłuż po chodniku dla pieszych. Dodatkowo, w sytuacji spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa pieszego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Minimum 1 000 złotych grzywny zapłaci kierowca, który nie zastosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym.

Podniesiona została również kara za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień. Obecnie oprócz grzywny nakładanej przez sąd minimum 1 500 złotych, obligatoryjnie wobec takiego kierowcy zostaje orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Bardzo surowe konsekwencje grożą kierowcy, który doprowadzi do kolizji drogowej. W takim przypadku policjant nałoży mandat 1 000 zł powiększony o kwotę mandatu za wykroczenie, które było przyczyną tego zdarzenia. Przykładowo, jeśli kierowca doprowadzi do kolizji z powodu nieprawidłowego wyprzedzania, otrzyma mandat w wysokości 2 000 zł.

Kolejną grupą wykroczeń za które znacząco wzrosły kary są niewłaściwe zachowania na przejazdach kolejowych. Kary w tej grupie wykroczeń wynoszą 2 000 zł, zarówno dla pieszych jak i kierujących. I tak z mandatem takiej wysokości musi liczyć się pieszy, który naruszy zakaz wejścia na przejazd kolejowy gdy zapory lub półzapory są opuszczone bądź rozpoczęło się ich opuszczanie. Kierowca grzywnę taką otrzyma np. za naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Tyle samo groził za wjazd na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.

Znacząco podniesione zostały kary za jazdę pojazdem innym niż mechaniczny np. rowerem pod wpływem alkoholu. Jeśli kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, czyli w jego organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila alkoholu grozi mu mandat 1 000 zł. Natomiast w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu) mandat wynosi 2 500 zł.

Jeszcze we wrześniu ma wejść w życie nowe rozporządzenie związane z postępowaniem z kierującymi naruszającymi przepisy ruchu drogowego, według którego zwiększy się liczba punków karnych przypisanych za poszczególne wykroczenia. Projekt rozporządzenia jest w trakcie prac rządowych.

Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian przyświeca cel poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polska bowiem jest nadal krajem „przodującym” w niechlubnych europejskich statystykach w ilości osób zabitych i rannych w zdarzeniach drogowych.

Znaczące podwyższenie kar oraz ich nieuchronność, za najbardziej niebezpieczne wykroczenia mają przyczynić się do zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych, w szczególności tych najtragiczniejszych.

źródło Policja Bielsko

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry