Nowoczesne urządzenie trafi do Szpitala Pediatrycznego – Inwestycja na rzecz zdrowia dzieci!

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 350 tys. zł z budżetu powiatu bielskiego na zakup nowoczesnego urządzenia RTG do pracowni diagnostyki obrazowej. Decyzję tę jednogłośnie podjęli radni powiatowi na ostatniej sesji rady. Koszt zakupu sprzętu, wraz z modernizacją pracowni, wynosi 1,6 mln zł.

REKLAMA

Reguluj temperaturę według swoich potrzeb z klimatyzatorem powietrza na NORWIT.PL. Idealne rozwiązanie na każdą pogodę!

Nowoczesny sprzęt dla ratowania zdrowia dzieci

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej pełni niezwykle istotną rolę w regionie, oferując specjalistyczną chirurgię urazową. Dlatego też, mali pacjenci z okolicznych terenów, w tym powiatów cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego, wadowickiego i oświęcimskiego, trafiają do tej placówki w poszukiwaniu pomocy. Szczególnie w okresie ferii, liczba przypadków wymagających szybkiej i precyzyjnej diagnostyki rośnie. Nowoczesne urządzenie RTG stanowi kluczowe narzędzie w procesie diagnozowania i leczenia dzieci.

Starosta powiatu Andrzej Płonka podkreśla, że udało się pozyskać wsparcie finansowe w wysokości około 1 mln zł z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. To zdecydowanie ulżyło budżetowi szpitala, jednak konieczne było również dołożenie wkładu własnego. Dzięki temu, można było zabezpieczyć środki na nowoczesny sprzęt, który znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych.

Wsparcie dzięki zaangażowaniu władz oraz Fundacji

Na sesji rady powiatu starosta podziękował wszystkim wójtom, burmistrzom oraz prezydentowi Bielska-Białej za zrozumienie i wsparcie finansowe.


„Dobra i szybka diagnostyka, to połowa sukcesu. Dzisiaj mogę tylko podziękować naszym wójtom i burmistrzom za zrozumienie i wparcie, dołożył się także prezydent Bielska-Białej. To w sumie prawie 400 tys. zł”- mówił samorządowiec.  

Nowy aparat RTG w zmodernizowanej pracowni diagnostyki obrazowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej rozpocznie pracę już na wiosnę. To ważny krok w kierunku poprawy opieki medycznej nad najmłodszymi pacjentami w regionie. Inwestycja ta nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia Ministerstwa Zdrowia, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. i zaangażowania lokalnych samorządów oraz Fundacji “Razem dla Dzieci”. Dzięki temu dzieci z regionu będą mogły korzystać z nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych, co zwiększy szanse na szybką i skuteczną pomoc medyczną.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt