Matura 2024 – Język Polski podstawowy – opublikowano arkusze

foto: RMF FM

Matura z języka polskiego 2024 przyniosła wiele oczekiwań i wyzwań dla maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu we wtorek, 7 maja. Egzamin ten jest nie tylko testem wiedzy, ale także umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i posługiwania się poprawną polszczyzną. Kluczowe było wybranie odpowiedniej formuły egzaminacyjnej, mającej istotny wpływ na strukturę i czas trwania testu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między formułami, treściom zadań oraz czasowi przeznaczonemu na napisanie matury.

Dwie formuły egzaminacyjne

Matura 2015:

Formuła 2015, przeznaczona dla uczniów z gimnazjum, składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich zawiera zadania weryfikujące czytanie ze zrozumieniem, umiejętność argumentacji oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Druga część to kluczowe wypracowanie, które sprawdza umiejętności pisarskie uczniów.

Matura 2023:

Natomiast formuła 2023, adresowana do absolwentów liceów i techników, jest bardziej złożona. Składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje język polski w użyciu, w tym czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad oraz notatkę syntetyzującą. Druga część to test historycznoliteracki, sprawdzający wiedzę na temat lektur obowiązkowych. Trzecia część to, podobnie jak w formule 2015, wypracowanie.

Zarówno uczniowie wybierający formułę 2015, jak i 2023, musieli przybyć na egzamin odpowiednio wcześnie, aby uniknąć spóźnienia. Czas trwania egzaminu różni się w zależności od wybranej formuły. W przypadku formuły 2015, maturzyści mieli do dyspozycji 170 minut na rozwiązanie zadań oraz napisanie wypracowania. Natomiast formuła 2023 wymagała większego nakładu czasu – aż 240 minut.

Poniżej można znaleźć arkusze egzaminacyjne: 

Matura stara formuła: https://arkusze.pl/matura-stara-jezyk-polski-2024-maj-poziom-podstawowy/

Matura nowa formuła: https://arkusze.pl/matura-jezyk-polski-2024-maj-poziom-podstawowy/

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt