Leśniczówka w Lipniku zostanie przebudowana – nowa atrakcja turystyczna

foto. Wyborcza.pl

Bielsko-Biała, niebawem wzbogaci się o wyjątkową atrakcję turystyczną. Planowana jest kompleksowa modernizacja leśniczówki w Lipniku. Projekt ten zakłada przekształcenie XIX-wiecznego zabytku w nowoczesne muzeum leśnictwa, które ma stać się nową atrakcją turystyczną regionu.

Leśniczówka w Lipniku - historia

Leśniczówka w Lipniku, wybudowana w połowie lat 80. XIX wieku, przeszła przez wiele etapów, zanim została zidentyfikowana jako obiekt o znaczącej wartości historycznej i kulturowej. Obiekt, który powstał na miejscu spalonego pałacyku Habsburgów, zaprojektowany został w stylu cottage, charakterystycznym dla wiejskich dworów, czerpiących inspirację z alpejskich wzorców budownictwa.

 „W lipcu 1884 r. otwarty został Dom Myśliwski (Jägerhaus) należący do miasta Białej, a położony w Górnej Wsi w Lipniku. Wzniesiono go na miejscu spalonej leśniczówki wg projektu Emanuela Rosta seniora. Został nie tylko siedzibą Zarządu Lasów Miejskich (które liczyły 247,5 ha powierzchni), ale także domem wycieczkowym z gospodą, przeznaczonym dla obsługi masowych wycieczek mieszczan bialskich, zwłaszcza niedzielnych, jakie ruszyły wkrótce do tego obiektu. Często wybierano się z Białej z orkiestrą, wzbudzając w Lipniku sensację. W rezultacie Dom Myśliwski z leśną okolicą stały się w końcu XIX w. ulubionym miejscem zabaw i wypoczynku mieszczan bialskich, odgrywając rolę, jaką dla Bielska pełnił Cygański Las”. ( dr Jerzy Polak „Zarys dziejów Lipnika”) 

Leśniczówka w Lipniku była siedzibą Zarządu Lasów Komunalnych w Białej do 1948 roku, później jej właścicielem zostało Nadleśnictwo Bielsko. 6 lat temu Leśniczówka w Lipniku została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Modernizacja Leśniczówki w Lipniku

Planowana modernizacja Leśniczówki w Lipniku obejmuje nie tylko renowację samego budynku, ale również rozbudowę i nadbudowę, aby dostosować go do nowych funkcji muzealno-edukacyjnych. W ramach projektu przewidziano także budowę infrastruktury drogowej, przebudowę przyłączy (wody, gazu, elektryczności), remont tarasu, budowę ogrodzenia, małej architektury oraz zagospodarowanie terenu wokół leśniczówki. 

Całkowity koszt rewitalizacji Leśniczówki w Lipniku szacowany jest na ponad 7,4 mln zł. Projekt uzyskał już pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co ma znacząco przyczynić się do realizacji przedsięwzięcia. Współpraca z partnerami słowackimi w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 ma na celu nie tylko odnowienie samego obiektu, ale również stworzenie przestrzeni edukacyjnej promującej historię leśnictwa.

Planowany jest przetarg na realizacje modernizacji

Nadleśnictwo Bielsko podjęło inicjatywę modernizacji historycznej Leśniczówki w Lipniku, rozpoczynając od ogłoszenia przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ostatnich miesiącach 2022 roku. Kolejnym krokiem było złożenie przez nadleśnictwo, w maju 2023 roku, wniosku o uzyskanie pozwolenia na realizację prac budowlanych oraz adaptację obiektu do celów muzealnych i edukacyjnych. Proces ten zakończył się sukcesem w październiku 2023 roku, kiedy to lokalne władze miasta wyraziły oficjalną zgodę na przeprowadzenie przedsięwzięcia.

Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu, w drugim kwartale bieżącego roku, na wykonawcę prac, co jest bezpośrednim wynikiem uzyskania pozwolenia na budowę i złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie z funduszy europejskich planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry