Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla powiatu bielskiego. Kto i gdzie musi się stawić?

kwalifikacja wojskowa 2023

31 maja ruszyła kwalifikacja wojskowa dla powiatu bielskiego. Celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia ewentualnej służby wojskowej. Kto zostanie wezwany?

Kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu bielskiego

Kwalifikacja wojskowa dla miasta Bielsko-Biała prowadzona będzie w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater w terminie od 17 kwietnia do 29 maja 2023 (z wyjątkiem dni 1, 2 i 3 maja 2023) w godz. 7.00-12.00. Dla powiatu bielskiego w terminie 31.05-14.07.2023 ( z wyjątkiem dnia 9 czerwiec 2023) w godz. 7:00 – 12:00

Kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu żywieckiego

W okresie od 17 kwietnia do 5 czerwca 2023 r., (z wyjątkiem od dnia 1 do 8 maja 2023 r.), w godz.  8:00 – 13:00 w budynku dawnego Szpitala Powiatowego ( Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Żywiec; gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

Kto zostanie wezwany do kwalifikacji wojskowej?

 1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4.  kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

 1.  Ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
 2.  Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3.  Pokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry