Kwalifikacja Wojskowa 2024 Żywiec i Bielsko-Biała – terminy i procedury

Kwalifikacja wojskowa jest nieodłączną częścią życia młodych osób, które osiągnęły wiek służby wojskowej. W powiecie żywieckim i bielskim oraz w samym Żywcu i Bielsku-Białej również będzie miał miejsce ten ważny proces. Artykuł ten dostarczy wszystkich niezbędnych informacji na temat kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, włączając w to terminy i procedury.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie bielskim i żywieckim oraz w Bielsku-Białej

Proces kwalifikacji wojskowej ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i określenie zdolności fizycznej oraz psychicznej osób, które są obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej lub zgłosiły się ochotniczo do służby wojskowej po ukończeniu 18 roku życia.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie bielskim rozpoczyna się 1 lutego i trwać będzie do 15 marca 2024 roku. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji to siedziba Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater. Warto zaznaczyć, że w tym roku zostanie wezwanych 1020 osób z terenu powiatu bielskiego, w tym 85 kobiet.

Komisja wojskowa w Bielsku-Białej ruszy 18 marca i potrwa do 25 kwietnia 2024 r. (za wyjątkiem 1 kwietnia 2024 r.) w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 12.00. Kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater.

Komisja wojskowa w powiecie żywieckim będzie trwać od 12 lutego do 22 marca 2024 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00. Znajduje się ona w dawnym Szpitalu Powiatowym, ul. Sienkiewicza 52. Do Komisji powinno stawić się 924 mężczyzn oraz 73 kobiety, które nie mają uregulowanego stosunku do czynnej służby wojskowej

Kto zostanie wezwany do kwalifikacji wojskowej?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022-2023:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed
  • dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

  1.  Ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
  2.  Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3.  Pokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt