„Kubalonka” w Istebnej także dla dorosłych pacjentów

W Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” uruchomiony został ośrodek zamiejscowy Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. Przedsięwzięcie racjonalizuje wykorzystanie zaplecza szpitalnego w południowej części województwa śląskiego.

Uroczyste otwarcie ośrodka zgromadziło m.in. personel obu placówek oraz dyrektorów okolicznych szpitali. Województwo Śląskie reprezentowali: Beata Białowąs – członek Zarządu i Jan Kawulok – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Gospodarzami wydarzenia byli: Ryszard Macura, dyrektor WCP „Kubalonka” i Czesław Kapała, szef Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu.

Województwo Śląskie prowadzi stale własne konsultacje w subregionach szukając optymalnego sposobu zarządzania siecią placówek ochrony zdrowia w regionie – największą w kraju. Współpraca placówek z Istebnej i Ustronia wpisuje się w działania, które Urząd Marszałkowski podjął po ubiegłorocznym spotkaniu dyrektorów szpitali w ramach pakietu zmian w ochronie zdrowia na Śląsku. Trwa w tej mierze m.in.: konsolidacja oddziałów w poszczególnych subregionach, toczy się dialog z podmiotami leczniczymi z terenu województwa prowadzonymi przez różne organy stanowiące, w tym gminy, powiaty i prywatnych właścicieli.

„Jednym z najważniejszych priorytetów Województwa Śląskiego są działania dotyczące sfery zdrowia. Szersza oferta dla pacjentów cieszy nie tylko ich samych, ale cały personel medyczny. Rehabilitacja pacjentów po zawałach, operacjach serca oraz urazach ortopedycznych jest dla nich bardzo ważna. Dzisiejsza uroczystość jest wynikiem dobrej współpracy i jednej drogi do celu” – napisał w przesłanym liście gratulacyjnym Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

– Dziś otwieramy nowy rozdział w działalności obu placówek – mówiła na otwarciu Beata Białowąs – Oba podmioty dywersyfikują działalność z myślą o dorosłych pacjentach, którzy zyskają szerszy dostęp do rehabilitacji. To ważne, bo w rehabilitacji liczy się czas. Jestem przekonana, że tak, jak Kubalonka jako Centrum Pediatrii cieszy się doskonałą opinią, tak samo będzie cię cieszyć uznaniem jako ośrodek leczenia dorosłych pacjentów.

– Sejmik i Zarząd Województwa Śląskiego widzą potrzebę restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w regionie – dodał Jan Kawulok – Tym bardzie cieszą nas oddolne inicjatywy. Powiało optymizmem w kontekście nowych szans wykorzystania pięknego terenu, dużej powierzchni, świetnego zespołu. Mamy nowy impuls, który będzie owocować w przyszłości.

Dorośli pacjenci w rejonie objętym działalnością Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” oraz Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu na realizację świadczeń rehabilitacyjnych musieli dotychczas oczekiwać dłużej niż dzieci. Udostępnienie przestrzeni szpitalnej na Kubalonce dla pacjentów dorosłych pozwoli na zredukowanie czasu ich oczekiwania na rehabilitację. Jednocześnie nie będzie to miało istotnego wpływu na realizację świadczeń dla dzieci, gdyż poza wakacjami i feriami Wojewódzkie Centrum Pediatrii dysponuje wolnymi miejscami.

W perspektywie planowane są także remonty dodatkowych pomieszczeń, co pozwoli na przyjmowanie większej liczby małych pacjentów niż dotychczas.

Przejęcie części kosztów utrzymania obiektów przez Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji pozwoli też na zaangażowanie zaoszczędzonych środków w utrzymanie i modernizację Wojewódzkiego Centrum Pediatrii.

Poszerzony zostanie potencjał personelu medycznego, sale oraz urządzenia rehabilitacyjne będą pełniej wykorzystywane a sprzęt będzie częściej wymieniany na nowsze urządzenia. Większa liczba korzystających ze świadczeń leczniczych na Kubalonce pozwoli ponadto na pełniejsze wykorzystanie personelu zatrudnionego w Wojewódzkiego Centrum Pediatrii. Poszerzenie liczby korzystających ze świadczeń leczniczych przyczyni się do większej popularyzacji ośrodka wśród lokalnej społeczności. Wojewódzkie Centrum Pediatrii jest znane i cenione w całej Polsce, ale głównie wśród rodziców dzieci. Teraz jest szansa na dotarcie z informacją o zakresie świadczonych usług innej grupie odbiorców.

Koszt adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału zamiejscowego oraz doposażenia kuchni wyniósł ok. 120 tysięcy złotych i pochodził ze środków WCP „Kubalonka”.

 
 

źródło/foto slaskie.pl 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt