Kościół Św. Barbary w Bielsku-Białej zostanie poddany kompleksowej renowacji

foto. Diecezja Bielsko-Żywiecka

Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła uchwałę o przyznaniu dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary na kompleksowe prace konserwatorskie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zabytkowemu drewnianemu kościołowi. Ta ważna decyzja otwiera nowy rozdział w historii tej świątyni, która ma bogatą przeszłość i znaczenie dla lokalnej społeczności.

Historia kościoła Św. Barbary

Kościół Św. Barbary w Bielsku-Białej (dzielnica Mikuszowice Krakowskie) to zabytek o niezwykłej wartości historycznej i kulturowej. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. 

Jego historia sięga XV wieku, kiedy to pierwszy kościół na tym miejscu uległ zniszczeniu wskutek powodzi. Kolejny, wzniesiony przez cieślę Mączka w 1455 roku, przeszedł wiele zmian i przekształceń. W XVI wieku stał się świadkiem ruchów reformacyjnych, a w XVII wieku spłonął od uderzenia pioruna. Obecny kościół, zbudowany z drewna jodłowego w 1690 roku w stylu śląsko małopolskim, nosi piękne ślady historii tego regionu.

Kościół Św. Barbary w Bielsku-Białej kryje wiele cennych skarbów artystycznych i historycznych. Z okresu XVIII wieku pochodzi zachowana do dziś polichromia autorstwa Johana Mentila z Bielska oraz barokowe ołtarze. Niezwykle ważnym elementem jest gotycka, drewniana rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, datowana na XV wiek, będąca jednym z przykładów śląskich Madonn Pięknych. Warto również wspomnieć o kopiowanym ołtarzu szafkowym z XV wieku, z sceną Rozesłania Apostołów, którego oryginał trafił do krakowskiego Muzeum Narodowego.

Wsparcie dla Zabytku

Decyzja Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji Parafii św. Barbary jest kluczowym krokiem w zachowaniu i odnowieniu tego zabytku. Kwota 2.900.179,50 zł zostanie wykorzystana na kompleksowe prace konserwatorskie i modernizacyjne. W ramach tych działań planowane jest m.in. zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru oraz systemu telewizji przemysłowej. Przeprowadzony zostanie przegląd belek więźby dachu, usunięcie zanieczyszczeń, wymiana uszkodzonych gontów, impregnacja pokrycia dachowego oraz pełna konserwacja polichromii. Prace te potrwają aż dwa lata.

foto. wikipedia

źródło: UM Bielsko-Biała, beskidy.travel.pl

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt