Konstytucja transportu dla aglomeracji Beskidzkiej

Działania zmierzające do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, czyli miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego podjęła Aglomeracja Beskidzka. Plan to swego rodzaju konstytucja transportowa dla regionu. W bielskim ratuszu podpisano umowę w tej sprawie. Wykonawcą jest firma LPW Sp. z o.o. 

Plan zrównoważonej mobilności to kompleksowy dokument rangi strategicznej, opracowany i wdrażany przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi monitoringu stanu mobilności.

– Ten dokument będzie punktem wyjścia do wielu praktycznych działań związanych z szeroko rozumianą komunikacją, komunikacją miejską i wszelką inną całego obszaru aglomeracji. Chcemy optymalizować transport, aby był jak najbardziej ekologiczny, przyjazny, nisko lub zeroemisyjny. Ten dokument jest też po to, abyśmy mogli ubiegać się o wiele, różnorakich środków unijnych, czy to na tabor, czy na budowę ścieżek rowerowych, na centra przesiadkowe lub centra park and ride – mówił Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Aglomeracji Beskidzkiej, prezydent Bielska-Białej.

 

Korzyści dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdrożenia planu, to w szczególności stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej – tras i ścieżek, w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym, atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, redukcja emisji spalin oraz powstawanie nowych centrów przesiadkowych i parkingów parkuj i jedź.

Prace nad tworzeniem planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będą składały się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, będą konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru aglomeracji. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony internetowej stowarzyszenia: aglomeracjabeskidzka.eu.

Źródło/foto powiat.bielsko.pl

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt