Konkurs Artystyczny – Zabiorę cię właśnie tam…

Już po raz trzeci prezydent Bielska-Białej zaprasza wszystkich seniorów naszego miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym Senior – Zabiorę Cię właśnie tam… Miejsca, do których wracam.

Tegoroczny konkurs zachęca seniorów do wspomnień o miejscach, ludziach i okolicznościach, do których wraca się z sentymentem i nostalgią. W pracach artystycznych seniorzy będą mogli wspominać wszystko to, co chcieliby pokazać młodszym pokoleniom.

Konkurs realizowany będzie w czterech kategoriach:
fotografia – kategoria obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarach: A5, A4 lub A3;
praca plastyczna – kategoria obejmuje wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno i inne dowolne itp.) w maksymalnym rozmiarze A2 lub mniejszym, w dowolnie wybranej technice;
wiersz lub proza – kategoria obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu;
rękodzieło – kategoria obejmuje wytworzenie 1 wyrobu w dowolnej technice rękodzielniczej, w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne i związany z tematyką konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do 19 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie pseudonimem wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.

Wymagane dane osobowe winny być podane na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs artystyczny dla seniorów miasta Bielska-Białej w 2022 roku oraz opatrzonej pseudonimem.
Uczestnikiem konkursu może być tylko nieprofesjonalny twórca – osoba w wieku powyżej 60. roku życia zamieszkująca w Bielsku-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii.
Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie w Bielsku-Białej, przekroczenie limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie lub – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostępne są od na stronie internetowej: www.seniorzybielsko.pl oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, piętro 2, pokój 225.
Deklarując chęć wzięcia udziału w konkursie w sposób przewidziany w regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko-biala.pl

źródło / foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt