Klasa przeznaczona na ekologiczne zajęcia terenowe

Klasa w krajobrazie z przeznaczeniem na ekologiczne zajęcia terenowe dla dzieci powstała nieopodal Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej. Lokalizacja, w tym przypadku, ma szczególne znaczenie, bowiem w okolicy znajdują się szkoły, przedszkole i dom dziecka.

W centralnym punkcie ogrodzonego terenu znalazły się siedziska, jak na klasę przystało. W otoczeniu są tablice edukacyjne, domek dla owadów, stacja meteorologiczna, a na drzewach budki dla ptaków. Wszystko po to, aby z bliska przyglądać się przyrodzie. Do klasy w krajobrazie prowadzi ścieżka, przy której stoją ogromne, drewniane skrzynie, a w nich akurat teraz pięknie kwitnące różnokolorowe floksy, lilie, nasturcje i kosmosy, niedługo powinny zakwitnąć również rosnące tam ozdobne słoneczniki.

Tablice edukacyjne ze zdjęciami i opisami to prawdziwe kompendium wiedzy ekologicznej. Informują nas o tym, jak zadbać o kluczowe grupy organizmów, po co jest domek dla owadów i o pokarmie dla nich, o ssakach w naszym otoczeniu, inwazyjnych gatunkach zwierząt i roślin, działaniu stacji meteorologicznej i skutkach ocieplenia klimatu.

Przed wejściem na ogrodzony teren klasy w krajobrazie są stojaki na rowery, a w środku niezbędna infrastruktura, jak ławki i kosze.

Teren jest ogrodzony, bo niejednokrotnie zdarzało się, że grasowały tam dziki. Estetyka miejsca również nawiązuje do dzików – na nawierzchni pojawiły się np. kamienne wyspy w kształcie śladu tego zwierzęcia.

Klasa w krajobrazie przy ulicy Pocztowej powstała w ramach projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała.

Jego celem jest zapewnienie czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji, czyli planowanego i przypadkowego działania ludzi mającego wpływ na środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych. Zasięg przedsięwzięcia jest bardzo duży i obejmuje kilkanaście lokalizacji w całym mieście. Ważnym elementem projektu jest też edukacja. W kilku miejscach powstały tzw. klasy w krajobrazie z tablicami edukacyjnymi oraz Ogrody Beskidzkie z grządkami roślin występujących na danym terenie i elementami sensorycznymi – przeznaczone na ekologiczne zajęcia terenowe dla dzieci.

Projekt Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest podzielony na dwa etapy dofinansowane z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego to ponad 15,6 mln zł, z czego 12,2 mln zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. Drugi etap kosztuje ponad 13,2 mln zł, dofinansowanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 mln zł.

źródło/foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt