Jednorazowy dodatek węglowy 3000 zł. Sejm przyjął ustawę

Sejm przyjął ustawę w sprawie dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Każde gospodarstwo domowe, które posiada piec i jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, będzie mogło otrzymać świadczenie.

Sejm przyjął projekt ustawy o wypłacie 3 tys. zł dodatku węglowego. Za głosowało 261 posłów, przeciw było 36, a od głosu wstrzymało się 149 osób. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania pelletu, oleju opałowego, gazu, LPG i energię elektryczną, podwyższenie jego wysokości z 3 do 6 tys. zł, czy też ograniczenie prawa do dodatku do tych gospodarstw domowych, gdzie dochód na osobę jest nie większy niż przeciętne wynagrodzenie w 2021 r.

Wobec niepowodzenia projektu dopłat dla sprzedawców węgla podjęto prace nad przepisami o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo korzystające z węgla jako głównego paliwa ma otrzymać 3 tys. zł na jego zakup.

Przypomnijmy, że 11 lipca br. prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. Ustawa zakłada, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. Pomysł ten nie spotkał się z entuzjazmem ze strony przedsiębiorców. Stąd now propozycja rządu na walkę z wysokimi cenami węgla.

Rząd przyjął ustawę 

Rząd przyjął projekt ustawy o nowym dodatku węglowym. Każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest węgiel, brykiet lub pelet ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tysięcy złotych. Przy jego wypłacie nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła: – Naszym zadaniem jest z jednej strony zabezpieczyć odpowiednią ilość węgla na zbliżający się sezon grzewczy, a z drugiej strony chronić polskie rodziny przed znaczącym wzrostem cen energii. Zależy nam, aby węgiel w Polsce był dostępny w wystarczającej ilości i po akceptowalnej cenie, zarówno ten wydobywany w naszych kopalniach, jak i ten, który importujemy

Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek węglowy 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

źródło muratordom.pl 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt