Ile zwierząt zamieszkuje Babiogórski Park Narodowy? Dokonano wyliczeń!

foto. Babiogórski Park Narodowy

W Babiogórskim Parku Narodowym, przeprowadzono inwentaryzację zwierząt ssaków jeleniowatych przy użyciu metody pędzeń próbnych. Ta niezwykle skomplikowana logistycznie technika inwentaryzacji jest uważana za jedną z najdokładniejszych metod oceny populacji zwierzyny w naturalnym środowisku.

Metoda pędzeń próbnych - Co to właściwie jest?

Metoda pędzeń próbnych, znana również jako technika odstraszania, to jedna z zaawansowanych technik inwentaryzacji zwierząt, zwłaszcza ssaków jeleniowatych, stosowana w Babiogórskim Parku Narodowym. Jest to złożona procedura, która wymaga nie tylko zaangażowania dużej liczby pracowników, ale również odpowiednich zasobów finansowych.

Przebieg tej metody polega na wybraniu określonych obszarów, które reprezentują różne typy siedlisk w lasach Babiogórskiego Parku Narodowego. W październiku 2023 roku przeprowadzono inwentaryzację na 6 losowo wybranych powierzchniach, aby zapewnić jak największą reprezentatywność danych.

Zaangażowanie społeczności lokalnej i wolontariuszy w inwentaryzacje zwierząt

Ważnym aspektem tej inwentaryzacji jest zaangażowanie społeczności lokalnej oraz wolontariuszy. Około 100 osób wzięło udział w pracach terenowych. Pełnili oni różne funkcje, takie jak obserwatorzy, którzy rejestrowali zwierzęta i określali ich płeć oraz wiek, oraz osoby odpowiedzialne za wypędzanie zwierząt z powierzchni.

Uczestniczyli w niej zarówno pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego, jak i wolontariusze ze szkół oraz organizacji pozarządowych. To wspaniały przykład współpracy i zaangażowania społeczności w ochronę przyrody.

Wyniki i spostrzeżenia z inwentaryzacji

Podczas inwentaryzacji stwierdzono obecność różnych gatunków zwierząt łownych, co jest ważnym aspektem przy zarządzaniu populacjami dzikich zwierząt. Warto zaznaczyć, że wyniki tej metody inwentaryzacji są szczególnie dokładne i pozwalają na lepsze zrozumienie dynamiki populacji zwierząt w parku.

Najliczniej spotykane były jelenie, których zarejestrowano aż 49 sztuk. Sarny pojawiły się 5 razy, a dziki 13 razy. Interesującym spostrzeżeniem jest obecność jarząbka, co świadczy o bogactwie gatunkowym parku.

Aktualnie trwają prace nad analizą zebranych danych i wyników inwentaryzacji. Ten etap jest kluczowy, ponieważ pozwoli na opracowanie strategii ochrony zwierząt w Babiogórskim Parku Narodowym. Na podstawie zebranych informacji można będzie podejmować odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania populacjami i zachowaniem różnorodności biologicznej.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt