Giełda Staroci 2024 Bielsko-Biała – TERMINY wydarzenia

foto. Radio Bielsko

15 czerwca na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej miała odbyć się kolejna w tym roku Giełda Staroci. Niestety wydarzenie zostało przeniesione na inny termin. 

Giełda Staroci w Bielsku-Białej: bogate możliwości zakupowe

Giełda staroci, znana również jako targ staroci, to miejsce, gdzie ludzie kupują i sprzedają stare, używane przedmioty, które często mają wartość kolekcjonerską lub historyczną. Tego rodzaju wydarzenia spodobało się mieszkańcom Bielska-Białej i okolic, którzy w poprzednim roku tłumnie brali udział w wydarzeniu. Spotkać można było miłośników staroci, kolekcjonerów oraz osoby poszukujące unikalnych przedmiotów do dekoracji czy użytku domowego. 

W poprzednim roku, jak i w tym roku na stoiskach można będzie znaleźć zegary stojące i wiszące, zegarki naręczne, wyroby z porcelany, serwisy kawowe i obiadowe, szkło ozdobne, lampy naftowe i klosze, biżuterię, obrazy, książki, kopie białej broni, militaria, wyroby rzemiosła artystycznego, numizmaty, pocztówki, aparaty fotograficzne, płyty winylowe, figury z brązu i narzędzia ślusarskie oraz wiele innych eksponatów.

Daty Giełdy Staroci w 2024 roku

– sobota 18 maja 2024 r.
– sobota 15 czerwca 2024 r.
– sobota 20 lipca 2024 r.
– sobota 17 sierpnia 2024 r.
– sobota 21 września 2024 r.
– sobota 19 października 2024 r.
– sobota 16 listopada 2024 r.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do 14:00. Udział w wydarzeniu należy zgłaszać na adres e-mail: gielda@um.bielsko-biala.pl, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 600 004 256.

Giełda staroci 15 czerwca została przeniesiona na inny termin

Z powodu organizacji 160-lecia straży pożarnej w Bielsku i Białej. Giełda zostaje przeniesiona na 22 czerwca.

Regulamin wydarzenia:

1. Organizatorem Giełdy Staroci w Białej jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
2. Celem Giełdy Staroci w Białej jest zachowanie materialnych wartości historycznych, kulturowych i artystycznych. Udział w Giełdzie Staroci w Białej jest bezpłatny.
3. Udział w Giełdzie Staroci w Białej należy zgłaszać na adres: gielda@um.bielsko-biala.pl podając imię i nazwisko, asortyment, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wielkość stoiska (szerokość i długość). Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 004 256 w godzinach pracy urzędu.
5. Giełda Staroci w Białej odbywać się będzie w dniach: 20 stycznia 2024 r., 3 lutego 2024 r., 2 marca 2024 r., 6 kwietnia 2024 r., 4 maja 2024 r., 1 czerwca 2024 r., 6 lipca 2024 r., 3 sierpnia 2024 r., 7 września 2024 r., 5 października 2024 r., 9 listopada 2024 r., wszystkie wydarzenia odbywają się godz. 8.00 do 14.00.
6. Organizator prowadzi rezerwację miejsc. Wystawcy mają prawo zajmować wyznaczone przez Organizatora stanowiska nie wcześniej niż o godz. 6.00 w dniu wydarzenia. Wystawca nie może dokonywać żadnych mocowań stoiska do płyty pl. Wojska Polskiego. Miejsce nie zajęte przez wystawcę do godz. 7.00, może być udostępnione innemu wystawcy.
7. Wystawcy są zobowiązani dbać o schludny wystrój swoich stoisk oraz uprzątnąć miejsce po zakończeniu Giełdy Staroci w Białej.
8. Po ustawieniu stoiska samochody Wystawców muszą zostać odstawione na parking.
9. W czasie trwania Giełdy Staroci w Białej Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP. Na terenie pl. Wojska Polskiego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
10. Zabrania się Wystawcom i Uczestnikom:
a) wnoszenia i oferowania do sprzedaży przedmiotów lub ich części, których posiadanie jest zabronione z mocy prawa, a także mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Wystawców i Uczestników,
b) wystawiania i oferowania do sprzedaży przedmiotów obrażających uczucia religijne, przestawiające treści pornograficzne, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych czy niebezpiecznych, w tym środków odurzających,
c) oferowania do sprzedaży przedmiotów fabrycznie nowych lub używanych nieprzedstawiających wartości kolekcjonerskiej.
11. Wystawca ubezpiecza swój towar na swój koszt i ryzyko. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanych przedmiotów.
12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu i innymi przyczynami losowymi.
13. Wystawcy i Uczestnicy wyrażają zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu Giełdy Staroci w Białej i ich wizerunków, a także wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora do celów promocyjnych, informacyjnych czy reklamowych.
14. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozpatrywane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt