[Foto] Żywiec: Mikołajki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

„Ich wdzięczność i niewymuszona radość sprawiają, że te emocje udzielają się nam wszystkim” – to słowa o swych podopiecznych, jakie wypowiedziała Magdalena Worek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu w programie telewizyjnym „Credo”. W tym roku już po raz kolejny dzięki Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej do ośrodka zawitał Święty Mikołaj, a wychowankowie placówki zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

Od wielu lat SOSW jest pod specjalną opieką diecezjalnej Caritas, która dwa razy do roku odwiedza to miejsce i obdarowuje dzieci upominkami świątecznymi z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu jest placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W skład ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, Internat oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej. Od roku 2017 w ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt